Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 1 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/07/2024 4 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 5 có lời giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 1

Tại một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại trong kỳ có tài liệu liên quan được kế toán tập hợp như sau:

1.Mua công cụ dụng cụ thanh toán bằng tiền mặt, số lượng 400 đơn vị, đơn giá 50.000 đồng/đơn vị, thuế GTGT 10%. ke toan tong hop

2.Mua vật liệu nhập kho chưa thanh toán tiền cho người bán, số lượng 10.000 kg, đơn giá 24.800 đồng/kg, thuế GTGT 10%

3.Xuất vật liệu sử dụng sản xuất sản phẩm là 12.000 kg, biết rằng vật liệu tồn đầu kỳ là 10.000 kg, đơn giá 24.000 đồng/kg. Doanh nghiệp tính giá xuất kho vật liệu theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. học kế toán thực tế

4.Tiền lương phải trả công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm tại phân xưởng là 60.000.000 đồng. học xuất nhập khẩu

5.Trích BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ theo tỷ lệ quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH, 1,% BHYT, 1%BHTN.

6.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 40.000.000 đồng.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

>>>> Có thể bạn đang cần: Học thực hành kế toán tổng hợp

khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 5 có lời giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 5 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

T
Hệ thống bài tập về tính giá các đối tượng kế toán

[…] Bài 1: Tại một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại trong kỳ có tài liệu liên quan..…….xem tiếp […]

Trả lời
15:15 18/12/2017
G
Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 2 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 1 tự giải […]

Trả lời
15:18 24/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo