Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 3 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 3 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 2 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – Bài 3

Tại công ty TNHH Hoa Nam, trong tháng 12/2010 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.Nhập kho 1.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá mua 25.000 đồng/kg, thuế GTGT 10%  chưa thanh toán tiền cho khách hàng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ lô nguyên vật liệu này về đến kho của doanh nghiệp là 2.100.000 đồng, gồm 5% thuế GTGT, doanh nghiệp đã thanh toán hộ cho người bán bằng tiền mặt.

2.Nhập kho một công cụ dụng cụ trị giá mua trên hóa đơn chưa có thuế là 3.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt. Biết rằng công cụ dụng cụ này được sử dụng ở bộ phận quản lí phân xưởng, thuộc loại phân bổ 3 lần.

3.Nhập kho 2.000 kg nguyên vật liệu đơn giá mua là 27.500 đồng, bao gồm 10% thuế GTGT thanh toán cho khách hàng bằng chuyển khoản. Người bán giao hàng tại kho của doanh nghiệp. học kế toán tổng hợp

4.Mua một tài sản cố định có thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm, dùng tại bộ phận sản xuất sản phẩm, giá mua là 330.000.000 đồng, gồm 10%  thuế GTGT, thanh toán cho khách hàng bằng chuyển khoản. Tài sản cố định được đưa vào sử dụng trong kỳ và trích khấu hao làm tròn theo tháng. Biết rằng, mức khấu hao kỳ trước là 6.000.000 đồng.

5.Xuất kho 1.200 kg nguyên vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm và 400 kg dùng ở bộ phận quản lí phân xưởng. học kế toán cho người mới bắt đầu

6.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 20.000.000 đồng, bộ phận quản lí phân xưởng là 10.000.000 đồng.

7.Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT,1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN. diễn đàn xuất nhập khẩu

8.Xuất kho công cụ, dụng cụ mua vào ở nghiệp vụ số 2.

9.Các chi phí khác phát sinh tại phân xưởng sản xuất theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT thanh toán bằng tiền mặt 2.200.000 đồng.

Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản kế toán liên quan.

>>>> Tham khảo thêm: Khóa đào tạo kế toán thực tế ở Hà Nội và TPHCM

học xuất nhập khẩu ở đâu tphcm

Rate this post

One thought on “Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 3 tự giải”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *