Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 5 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 24/11/2017 5 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 4 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - Bài 5

Tại một doanh nghiệp có các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh được kế toán ghi nhận như sau:

1.Tính lương phải trả ở bộ phận trực tiếp sản xuất sản phẩm 40.000.000 đồng, bộ phận quản lí phân xưởng là 20.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 20.000.000 đồng, ở bộ phận quản lí doanh nghiệp là 10.000.000 đồng, ở bộ phận sửa chữa lớn tài sản cố định 10.000.000 đồng. hoc ke toan tong hop

2.Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT,1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN.

3.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 100.000.000 đồng để chi lương cho cán bộ công nhân viên.

4.Chi tiền mặt trả lương đợt 1 (50%) cho người lao động trong doanh nghiệp. học làm kế toán thuế

5.Chuyển khoản nộp BHXH theo quy định là 20.000.000 đồng.

6.Chi liên hoan cho nhân viên trong doanh nghiệp từ nguồn kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT lần lượt là 20.000.000 đồng, 30.000.000 đồng và 60.000.000 đồng.

7.Khấu trừ vào tiền lương của nhân viên một số các khoản sau:

- Khấu trừ các khoản trích theo lương theo quy định hiện hành.

- Khấu trừ thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 2.000.000 đồng diễn đàn xuất nhập khẩu

- Khấu trừ tiền tạm ứng chưa thanh toán 6.000.000 đồng.

- Khấu trừ tiền bồi thường vật chất theo quyết định của Ban giám đốc 2.000.000 đồng (trước đó đã ghi nhận là khoản phải thu khác).

9.Nhận giấy báo Có của Ngân hàng về khoản bảo hiểm xã hội do cơ quan BHXH cấp cho doanh nghiệp là 18.000.000 đồng.

10.Chi tiền mặt thanh toán tiền lương đợt 2 cho người lao động trong doanh nghiệp.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

>>>>Có thể bạn đang cần: lớp học kế toán thực tế ở Hà Nội

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt tphcm

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 4 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 4 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo