Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 6 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 24/11/2017 7 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 5 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - Bài 6

Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực hiện việc sản xuất và tiêu thụ một sản phẩm A có tài liệu kế toán trong kỳ như sau:

1.Nhập kho 1.000 kg nguyên vật liệu chính đơn giá 16.500 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, chưa thanh toán cho khách hàng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu chính về đến kho của doanh nghiệp là 840.000 đồng, gồm 5% thuế GTGT, doanh nghiệp thanh toán hộ cho người bán bằng tiền mặt. Hai ngày sau, doanh nghiệp chuyển khoản thanh toán cho khách hàng sau khi từ khoản thanh toán hộ tiền vận chuyển và bốc dỡ. con gái có nên học logistics

2.Nhập kho 2.000 kg vật liệu phụ, đơn giá 4.900 đồng/kg, thuế GTGT 10%, thanh toán cho người bán hàng bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển 210.000 đồng, gồm 5% thuế GTGT, doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt.

3.Xuất kho 2.400 kg vật liệu chính và 400 kg vật liệu phụ dùng để trực tiếp sản xuất sản phẩm. Biết rằng nguyên vật liệu chính tồn kho 2.000 kg, đơn giá xuất kho là 15.000 đồng/kg.

4.Xuất kho vật liệu phụ dùng cho bộ phận quản lí phân xưởng là 160 kg, bộ phận bán hàng 180 kg, bộ phận quản lí doanh nghiệp là 100 kg.

5.Tiền lương phải trả trong tháng (trích từ bảng thanh toán lương và các bảng phân bổ có liên quan): tự học kế toán thuế

a.Tiền lương công nhân sản xuất sản phẩm là 12.860.000 đồng.

b.Tiền lương nhân viên phục vụ và nhân viên quản lí phân xưởng là 2.140.000 đồng. diễn đàn xuất nhập khẩu

c.Tiền lương nhân viên bán hàng là 5.050.000 đồng.

d.Tiền lương nhân viên quản lí doanh nghiệp : 6.240.000 đồng.

6.Số khấu hao tài sản cố định trong tháng (trích từ bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định):

a.Máy móc thiết bị và tài sản cố địn khác dùng ở phân xưởng sản xuất là 4.780.000 đồng. ke toan tong hop

b.Cửa hàng tiêu thụ sản phẩm và tài sản cố định khác phục vụ bộ phận bán hàng là 3.250.000 đồng.

c.Tài sản cố định trong quản lí doanh nghiệp là 3.420.000 đồng.

7.Chi phí khác thanh toán bằng tiền mặt gồm10% thuế GTGT là 6.600.000 đồng, trong đó dùng phục vụ sản xuất 4.200.000 đồng và dùng cho quản lí chung toàn doanh nghiệp là 1.800.000 đồng.

8.Chi phí bao bì đóng gói phục vụ công tác tiêu thụ sản phẩm thanh toán bằng tiền là 600.000 đồng.

9.Bộ phận sản xuất báo hỏng một công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 3 lần, trị giá nhập kho là 3.000.000 đồng.

Yêu cầu: Tính toán, định khoản các nghiệp vụ phát sinh. Biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp xuất kho nhập trước xuất trước. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN.

>>>> Có thể bạn quan tâm: Nên học kế toán ở đâu tốt

nên học xuất nhập khẩu ở đâu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 5 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 5 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo