Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 2 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 24/11/2017 5 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 1 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - Bài 2

Tại công ty TNHH Triều Châu có các tài liệu liên quan đến tình hình nhập xuất sản phầm trong kỳ được kế toán ghi nhận như sau:

Tài liệu 1: Tồn kho đầu kỳ:

- Sản phẩm A tồn kho đầu kì là: 5.000 sản phẩm, đơn giá là 4.000 đồng/ sản phẩm. diễn đàn xuất nhập khẩu

- Sản phẩm B tồn kho đầu kỳ là: 6.000 sản phẩm, đơn giá là 2.5000 đồng/sản phẩm.

- Sản phầm C là: 2.000 sản phẩm, đơn giá là 1.500 đồng/sản phẩm.

Tài liệu 2: Tình hình nhập xuất sản phẩm trong kỳ: học kế toán thực hành

1.Nhập kho 5.000 sản phẩm A giá mua 3.800 đồng/sản phẩm, thuế GTGT là 10%, tiền chưa thanh toán cho người bán, chi phí bốc dỡ vận chuyển về đến kho của doanh nghiệp là 1.000.000 đồng, thuế GTGT là 5%, đã thanh toán cho người cung cấp bằng tiền mặt.

2.Nhập kho 2.000 sản phẩm B giá mua 2.400 đồng/kg, thuế GTGT là 10% đã thanh toán bằng TGNH, chi phí bốc dỡ vận chuyển về đến kho của doanh nghiệp 200.000 đồng, thuế GTGT là 5% đã thanh toán bằng tiền mặt cho người cung cấp dịch vụ. khóa học kế toán tổng hợp

3.Nhập kho 1.500 sản phẩm C, giá mua 1.300 đồng/sản phẩm, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán người bán. Chi phí vận chuyển bốc dỡ là 300.000 đồng, thuế GTGT 5% đã thanh toán bằng tiền mặt.

4.Xuất kho 9.000 sản phẩm A, 6.000 sản phẩm B và 3.000 sản phẩm C để sản xuất 3.000 sản phẩm X. Biết rằng 1 sản phẩm X lắp ráp hoàn thành gồm 3 sản phẩm A, 2 sản phẩm B và 1 sản phẩm C.

5.Xuất kho 500 sản phẩm A, 1.000 sản phẩm B sử dụng ở bộ phận quản lí phân xưởng sản xuất sản phẩm X.

6.Xuất kho 200 sản phẩm C phục vụ cho bộ phận bán hàng và 100 sản phẩm C ở bộ phận quản lí doanh nghiệp.

Yêu cầu: Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước.

>>>> Có thể bạn đang cần: Học kế toán thuế ở đâu tốt nhất

học xuất nhập khẩu thực tế

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 1 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 1 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

T
Thmai

Không biết làm

Trả lời
08:50 04/05/2021
G
Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 1 tự giải

[…] >>>>> Có thể bạn đang cần: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 2 tự giải […]

Trả lời
16:33 27/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo