Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 2 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 2 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 1 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – Bài 2

Tại công ty TNHH Triều Châu có các tài liệu liên quan đến tình hình nhập xuất sản phầm trong kỳ được kế toán ghi nhận như sau:

Tài liệu 1: Tồn kho đầu kỳ:

– Sản phẩm A tồn kho đầu kì là: 5.000 sản phẩm, đơn giá là 4.000 đồng/ sản phẩm. diễn đàn xuất nhập khẩu

– Sản phẩm B tồn kho đầu kỳ là: 6.000 sản phẩm, đơn giá là 2.5000 đồng/sản phẩm.

– Sản phầm C là: 2.000 sản phẩm, đơn giá là 1.500 đồng/sản phẩm.

Tài liệu 2: Tình hình nhập xuất sản phẩm trong kỳ: học kế toán thực hành

1.Nhập kho 5.000 sản phẩm A giá mua 3.800 đồng/sản phẩm, thuế GTGT là 10%, tiền chưa thanh toán cho người bán, chi phí bốc dỡ vận chuyển về đến kho của doanh nghiệp là 1.000.000 đồng, thuế GTGT là 5%, đã thanh toán cho người cung cấp bằng tiền mặt.

2.Nhập kho 2.000 sản phẩm B giá mua 2.400 đồng/kg, thuế GTGT là 10% đã thanh toán bằng TGNH, chi phí bốc dỡ vận chuyển về đến kho của doanh nghiệp 200.000 đồng, thuế GTGT là 5% đã thanh toán bằng tiền mặt cho người cung cấp dịch vụ. khóa học kế toán tổng hợp

3.Nhập kho 1.500 sản phẩm C, giá mua 1.300  đồng/sản phẩm, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán người bán. Chi phí vận chuyển bốc dỡ là 300.000 đồng, thuế GTGT 5% đã thanh toán bằng tiền mặt.

4.Xuất kho 9.000 sản phẩm A, 6.000 sản phẩm B và 3.000 sản phẩm C để sản xuất 3.000 sản phẩm X. Biết rằng 1 sản phẩm X lắp ráp hoàn thành gồm 3 sản phẩm A, 2 sản phẩm B và 1 sản phẩm C.

5.Xuất kho 500 sản phẩm A, 1.000 sản phẩm B sử dụng ở bộ phận quản lí phân xưởng sản xuất sản phẩm X.

6.Xuất kho 200 sản phẩm C phục vụ cho bộ phận bán hàng và 100 sản phẩm C ở bộ phận quản lí doanh nghiệp.

Yêu cầu: Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước.

>>>> Có thể bạn đang cần: Học kế toán thuế ở đâu tốt nhất

học xuất nhập khẩu thực tế

5/5 - (1 bình chọn)

2 thoughts on “Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 2 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *