Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 8 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 25/11/2017 5 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 7 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - Bài 8

Tại công ty TNHH Hoàng Thái, có tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu được kế toán ghi lại trong các tài liệu như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản mục:

- Vật liệu chính A: 2.000 kg x 20.000 đồng/kg

- Vật liệu chính B: 6.000 kg x 30.000 đồng/kg

- Dầu DO: 100 lít x 8.200 đồng/lít

Tài liệu 2: Trong kỳ nhập, xuất vật liệu:

1.Mua vật liệu nhập kho, tiền chưa thanh toán:

- Vật liệu chính A: 4.000 kg x 20.000 đồng/kg

- Vật liệu chính B: 2.000 kg x 30.000 đồng/kg

- Dầu DO: 100 lít x 8.300 đồng/lít

2.Xuất vật liệu cho sản xuất gồm: Học nguyên lý kế toán

- Vật liệu chính A: 3.000 kg x 20.000 đồng/kg

- Vật liệu chính B: 6.000 kg x 30.000 đồng/kg

3.Xuất dầu DO chạy máy móc thiết bị trong phân xưởng: 100 lít x 8.200 đồng/ lít

4.Mua vật liệu nhập kho, chưa trả tiền: học xuất nhập khẩu ở đâu

- Vật liệu chính A: 2.000 kg x 20.000 đồng/kg

- Dầu DO: 140 lít x 8.500 đồng/lít

5.Xuất vật liệu cho sản xuất: khóa học kế toán ngắn hạn

- Vật liệu chính A: 1.000 kg x 20.000 đồng/kg

- Vật liệu chính B: 1.000 kg x 30.000 đồng/kg

- Dầu DO: 100 lít x 8.300 đồng/lít

Yêu cầu: Hãy mở sổ cái, tài khoản cấp 2 và tài khoản cấp 3,…để theo dõi tình hình nguyên vật liệu tại đơn vụ (các tài khoản được mở phải được đặt tên và số hiệu cụ thể theo quy định hiện hành). Phản ánh số dư đầu kỳ, định khoản, phản ánh tình hình trên vào các tài khoản kế toán có liên quan.

>>>> Có thể bạn quan tâm: Khóa học kế toán tổng hợp TPHCM

tự học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 7 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 7 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

T
Hệ thống bài tập về tính giá các đối tượng kế toán

[…] Bài 8: Tại công ty TNHH Hoàng Thái, có tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu.………xem tiếp […]

Trả lời
15:16 18/12/2017
G
Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 9 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 8 tự giải […]

Trả lời
10:12 25/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo