Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 7 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 25/11/2017 7 phút đọc

>>>>>>> Xem thêm: Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 6 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 7

Tại một doanh nghiệp có các tài liệu liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.Tổng số tiền lương phải thanh toán cho người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh là 50.000.000 đồng, phân bổ cho các đối tượng sau:

- Sản xuất kinh doanh chính: 28.000.000 đồng.

- Quản lí phân xưởng: 10.000.000 đồng học xuất nhập khẩu ở đâu

- Quản lí doanh nghiệp: 5.000.000 đồng

- Hoạt động bán hàng: 7.000.000 đồng khóa học kế toán doanh nghiệp

2.Trích 16% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN.

bai-tap-tinh-gia-doi-tuong-ke-toan

3. Doanh nghiệp mua sắm mới 1 tài sản cố định hữu hình, giá mua chưa có thuế GTGT ghi trên hóa đơn là 118.500.000 đồng, thuế GTGT 10%, đã được doanh nghiệp trả bằng tiền gửi ngân hàng, chi phí phát sinh trước khi đưa vào sử dụng được tập hợp như sau:

- Tiền lương phải trả cho người lao động là 1.000.000 đồng Học kế toán ngắn hạn

- Vật liệu phụ xuất dùng là 200.000 đồng.

- Công cụ dụng cụ xuất dùng 100.000 đồng.

- Các khoản chi khác bằng tiền mặt là 200.000 đồng.

- Doanh nghiệp đã tăng vốn kinh doanh từ vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo nguyên giá của tài sản cố định này.

4. Nhận vốn liên doanh của đơn vị khác bằng tài sản cố định hữu hình. Theo thỏa thuận của hai bên thì giá trị thỏa thuận được chấp nhận là 40.000.000 đồng. Biết rằng giá trị còn lại của tài sản cố định này là 50.000.000 đồng, giá trị đã hao mòn là 10.000.000 đồng. khóa học logistics tại hà nội

5. Xuất kho nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm là 100.000.000 đồng.

6. Mua 1 tài sản cố định giá mua trên hóa đơn là 838.500.000 đồng, thuế GTGT là 10% tiền chưa thanh toán cho người bán. Chi phí trước khi đưa vào sử dụng được tập hợp gồm: vận chuyển, bốc dỡ là 500.000 đồng chưa thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ, tiền lương phải trả là 500.000 đồng, các khoản trích theo lương là 95.000 đồng, chi phí ,lắp đặt, vận hành máy 205.000 đồng thanh toán bằng tiền mặt, vật liệu phụ xuất dùng là 200.000 đồng. khóa học kỹ năng mềm tại tphcm

7. Khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất là 6.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 4.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp là 2.000.000 đồng.

8. Chi tiền mặt để thanh toán lương cho người lao động sau khi trừ các khoản trừ lương và khoản tiền lương mà doanh nghiệp giữ hộ là 6.000.000 đồng.

9. Các chi phí khác phát sinh thanh toán bằng tiền mặt là 16.500.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, phân bổ cho bộ phận sản xuất 8.000.000 đồng, bộ phận bán hàng 4.000.000 đồng, bộ phận quản lí doanh nghiệp 3.000.000 đồng.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

>>>>Tham khảo thêm: Lớp học kế toán tổng hợp

học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 6 tự giải

Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán - bài 6 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo