Chi phí trước khi thành lập có được tính vào làm chi phí hợp lý

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 25/12/2018 11 phút đọc

Khi thành lập ra một doanh nghiệp hay một công ty phải chuẩn bị rất nhiều thứ, tốn rất nhiều các khoản chi phí khác ngoài vốn điều lệ. Những khoản phí trước khi thành lập có được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp hay không. Các bạn cùng tìm câu trả lời trong bài viết sau nhé.

>>>Xem thêm: Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Hợp đồng trước thành lập doanh nghiệp

Trước khi thành lập doanh nghiệp, người thành lập không tránh khỏi phải thực hiện một số giao dịch để chuẩn bị cho việc thành lập và hoạt động, trong đó, một số giao dịch bắt buộc phải được lập thành văn bản. Vậy giá trị pháp lý của những hợp đồng được ký trước khi thành lập doanh nghiệp là như thế nào?

Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp (ví dụ như: hợp đồng thuê/mua nhà, hợp đồng thuê/mua trang thiết bị, hợp đồng quảng cáo…).

Tuy nhiên, do doanh nghiệp chưa thành lập nên hậu quả pháp lý của việc ký kết hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp có thể xảy ra hai trường hợp: doanh nghiệp được thành lập và doanh nghiệp không được thành lập. bảng tính kpi

– Nếu doanh nghiệp được thành lập: lúc này, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

– Nếu doanh nghiệp không được thành lập: người ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Để hạn chế rủi ro, những nhà đầu dự định thành lập doanh nghiệp nên thỏa thuận cụ thể với nhau về nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ việc ký hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được thành lập. các loại lc trong thanh toán quốc tế

Chi phí trước khi thành lập có được tính vào làm chi phí hợp lý
Chi phí trước khi thành lập có được tính vào làm chi phí hợp lý

2. Các chi phí trước thành lập doanh nghiệp

Để thành lập doanh nghiệp và chuẩn bị cho quá trình hoạt động có thể phát sinh các chi phí sau:

- Chi phí thành lập doanh nghiệp như chi phí thuê trụ sở, chi phí mua trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động kinh doanh, …

- Chi phí thuê và đào tạo nhân viên, …

- Chi phí quảng cáo

…..

- Lệ phí nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch - Đầu tư:

+ Đăng ký Thành lập Doanh nghiệp: 100.000/lần

+ Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp: 300.000/lần

Vậy, những khoản chi phí này có phải là chi phí hợp lý của doanh nghiệp và có được khấu trừ thuế (nếu có) không? học kế toán tổng hợp thực hành tại tphcm

Theo quy định Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và đồng thời, theo quy định tại khoản 3 điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC có: Đối với các khoản chi phí phát sinh trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định (giấy thỏa thuận giữa các sáng lập viên, giấy ủy quyền, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền), phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.

Ngoài ra, căn cứ theo điểm b khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Trường hợp trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên của doanh nghiệp có văn bản ủy quyền cho bên thứ ba (gọi tắt là các tổ chức, cá nhân được ủy quyền) thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì với các hóa đơn mua hàng mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền, doanh nghiệp không phải điều chỉnh hóa đơn (thông tin đơn vị mua hàng) và được coi là chứng từ hợp lý, hợp lệ để hạch toán vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu các hóa đơn này đáp ứng đủ điều kiện nêu trên. phiếu ủy nhiệm chi

Cũng căn cứ theo những quy định trên, doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo các hóa đơn giá trị gia tăng đứng tên tổ chức/cá nhân được ủy quyền.Doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Trường hợp các khoản chi phí phát sinh trước khi được cấp giấy phép thành lập nhưng không có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ và không đảm bảo hóa đơn, chứng từ theo quy định, thì doanh nghiệp không được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và không được hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nguồn bài viết: Kế toán Lê Ánh

>>>Bài viết tham khảo: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn Admin
Bài viết trước Mức phạt vi phạm về báo cáo tài chính

Mức phạt vi phạm về báo cáo tài chính

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo