Lý Thuyết

Dù trong công việc, học tập hay bất cứ một công việc nào muốn làm tốt chúng ta phải hiểu rõ và nắm chắc lý thuyết về nó, từ đó ta mới triển khai và phát triển theo thực tế, thay đổi cho phù hợp với hiện tại công việc, tuy nhiên vẫn phải giữ lại gốc và làm đúng nguyên tắc.
Đặc biệt với một lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác như kế toán càng cần nắm chắc phần lý thuyết, các nguyên tắc, cách hạch toán liên quan đến phần nguyên lý kế toán sẽ được tổng hợp tại chuyên mục này. Cách học cá tài khoản kế toán nhanh nhất, hạch toán nghiệp vụ, nguyên tác hạch toán,…
Mẹo nhỏ là các bạn tìm đọc bài viết nên đọc theo nghiệp vụ, các vẫn để liên quan đến nghiệp vụ đó sẽ giúp các bạn có mạch hơn và không bị rơi rớt kiến thức.
Chúc các bạn thành công!

Lý Thuyết13/01/202012 phút đọc

So sánh sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

Việc phân chia kế toán thành kế toán tài chính và kế toán quản trị dựa trên cơ sở phạm vi cung cấp thông tin kế toán. Dưới đây kỹ năng kế toán sẽ giúp các bạn phân biệt giữa kế toán quản trị và kế ...

So sánh sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính
Lý Thuyết18/09/201918 phút đọc

Hướng dẫn hạch toán giá thành sản xuất theo thông tư 200

Giá thành sản xuất (tài khoản 631) là tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, ...

Hướng dẫn hạch toán giá thành sản xuất theo thông tư 200
Lý Thuyết22/07/201911 phút đọc

Hạch toán chi tiết tiền đang chuyển áp dụng theo thông tư 200 /2014/TT-BTC

Như thế nào là tiền đang chuyển? Hạch toán, định khoản tiền đang chuyển theo thông tư 200/2014/TT-BTC phải tuân thủ quy tắc gì? Các bạn cùng kỹ năng kế toán tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết sau nhé. ...

Hạch toán chi tiết tiền đang chuyển áp dụng theo thông tư 200 /2014/TT-BTC
Lý Thuyết18/04/201915 phút đọc

Hạch toán các khoản phải trả nội bộ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Các khoản phải trả nội bộ phản ánh các khoản nợ phải trả và tình hình thanh toán các khoản này giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới với nhau về các khoản thu hộ, chi ...

Hạch toán các khoản phải trả nội bộ trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Lý Thuyết10/04/201935 phút đọc

Hạch toán khoản Phải trả người bán theo thông tư 200

Khoản phải trả người bán là các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký ...

Hạch toán khoản Phải trả người bán theo thông tư 200
Lý Thuyết04/04/201916 phút đọc

Hướng dẫn hạch toán thuế GTGT được khấu trừ

Thuế giá trị giá tăng được khấu trừ là khoản rất quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp . Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ theo thông tư 200 như thế nào chuẩn nhất, cần lưu ý những nguyên ...

Hướng dẫn hạch toán thuế GTGT được khấu trừ
Lý Thuyết28/03/201910 phút đọc

Cách hạch toán các khoản tạm ứng

Các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp được phản ánh thông qua tài khoản 141. Khi hạch toán tài khoản này vào sổ sách cần lưu ý những nguyên tắc gì? Cách hạch toán ra ...

Cách hạch toán các khoản tạm ứng
Lý Thuyết26/02/201920 phút đọc

Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

Khoản giảm trừ doanh thu các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. ...

Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
Lý Thuyết25/02/201924 phút đọc

Hướng dẫn hạch toán chi phí bán hàng mới nhất

Chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản ...

Hướng dẫn hạch toán chi phí bán hàng mới nhất
Lý Thuyết20/02/201928 phút đọc

Hướng dẫn hạch toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý Doanh nghiệp là chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, ...); bảo hiểm xã hội, ...

Hướng dẫn hạch toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp

Thông báo