Công việc của kế toán thanh toán

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 10/03/2021 16 phút đọc

Kế toán thanh toán là gì? Công việc của kế toán thanh toán như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết của kynangketoan.vn về công việc của kế toán thanh toán để rõ hơn về vấn đề này.

>>>Xem thêm: Nội dung cơ bản của Kế toán tiền lương

1.Kế toán thanh toán là gì?

- Nếu khách hàng thanh toán trực tiếp điền đầy đủ thông tin vào giấy đề nghị nộp tiền, nộp cho phòng kế toán.

- Sau khi kiểm tra lại thông tin, nhân viên phòng kế toán sẽ lập phiếu thu đưa cho khách hàng mang tiền nộp cho thủ quỹ. Khi thủ quỹ đã thu đủ tiền sẽ ký tên và đóng dấu đã thu tiền.

- Căn cứ vào phiếu thu, kế toán tiến hành vào sổ chi tiết, sổ tổng hợp phải thu khách hàng.

- Nếu khách hàng thanh toán qua ngân hàng thì sau khi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng sẽ gửi giấy báo có về cho Công ty. Căn cứ vào giấy báo có kế toán vào sổ chi tiết, sổ tổng hợp phải thu khách hàng. Học kế toán thực hành

- Hàng hóa sau khi đến tay khách hàng, khách hàng sẽ kiểm tra chất lượng cũng như số lượng.

- Số lượng hàng hóa đáp ứng đúng theo yêu cầu của bên mua khi ký kết hợp đồng sẽ được khách hàng chấp nhận thanh toán, còn những sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu bên mua sẽ gửi trả lại Công ty.

- Căn cứ vào hóa đơn GTGT và lượng hàng khách hàng thực tế chấp nhận và lượng hàng hóa bị gửi trả lại do không đáp ứng được yêu cầu, Công ty sẽ tiến hành ghi sổ doanh thu và khoản hàng bán bị trả lại để giảm trừ doanh thu, sau đó lập các khoản phải thu tương ứng với từng khách hàng.

2.Công việc của nhân viên kế toán thanh toán

ke-toan-thanh-toan

- Vì hàng hóa sản xuất ra dựa trên những hợp đồng kinh tế ký kết giữa 2 bên nên Công ty không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu do giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại. Tóm lại công việc của kế toán thanh toán phải làm tại doanh nghiệp bao gồm:

- Chịu sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp.

- Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền.

- Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo qui định của Nhà nước.

- Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi. Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

-Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (Cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.

- Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: Rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.

- Phụ trách (Lập, quản lý, giải chấp, tất toán,...) các hợp đồng tín dụng, các khoản lãi (Tiền gửi, tiền vay).

- Thực hiện việc nộp thuế (Nhập khẩu, VAT,…) hàng nhập khẩu.

- Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính.

- Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định. Cung cấp các báo cáo liên quan phần phụ trách theo yêu cầu của cấp quản lý.

- Nhập liệu vào phần mềm, khóa sổ, và lập báo cáo liên quan phần việc phụ trách chính.

- Khi phát hiện lỗi và cần phải sửa, xóa thì phải có sự đồng ý của cấp quản lý trực tiếp.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của bản mô tả công việc.

- Trong quá trình thực hiện công việc nếu vấn đề nào chưa rõ hoặc có quy trình quản lý tốt hơn phải thảo luận ngay với cấp quản lý.

- Ngoài trách nhiệm được quy định trong tài liệu này, trách nhiệm của kế toán viên còn được quy định cụ thể trong các tài liệu nội bộ khác.

3.Mô tả công việc của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

cong-viec-ke-toan-thanh-toan

Nhiều người cho rằng kế toán thanh toán và kế toán công nợ về nội dung và cách thức theo dõi quản lý là một nhưng trong thực tế kế toán thanh toán được hiểu là thực hiện việc lập các chứng từ thu, chi trong Công ty khi có các nhu cầu cần thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản; Còn kế toán công nợ là việc theo dõi các khoản công nợ gồm công nợ với khách hàng, công nợ nội bộ và các loại công nợ khác,... Tuy nhiên 2 bộ phận kế toán này có liên quan mật thiết với nhau.

=> Vậy công việc của kế toán thanh toán cần phải làm những gì?

- Quản lý các khoản thu.

- Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền như: Thu tiền của cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.

- Theo dõi tiền gửi ngân hàng.

- Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ.

- Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của khách hàng.

- Quản lý các chứng từ liên quan đến thu, chi.

- Quản lý các khoản chi.

- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.

- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: Đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.

- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài,...

- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.

– Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.

- Kiểm soát hoạt động thu ngân.

- Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ.

- Theo dõi quản lý quỹ tiền mặt.

- Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định.

- Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày.

- Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho Ban Giám Đốc.

* Căn cứ:

- Khoản 1, Khoản 3, Điều 3, Thông tư 32/2011/TT-BTC - Khoản 1, Điều 19, Thông tư 39/2014/TT-BTC => Theo đó:

- Để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự như hóa đơn tự in.

- Doanh nghiệp được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị:

+ Cùng số hóa đơn như của trang đầu (Do hệ thống máy tính cấp tự động);

+ Cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu;

+ Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu;

+ Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “ Tiep theo trang truoc-trang X/Y” (X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

>>Tham khảo ngay: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại TP HCM và Hà Nội

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Kiểm tra số dư trên báo cáo tài chính

Kiểm tra số dư trên báo cáo tài chính

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo