Một số bước cơ bản kiểm tra bộ báo cáo tài chính

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 14/07/2024 7 phút đọc

Khi lập xong báo cáo tài chính một số bạn chưa rõ cách kiểm tra xem số liệu có chuẩn không, dưới đây chỉ là vài bước kiểm tra bộ báo cáo tài chính các bạn đã lập có thống nhất, chính xác về mặt số liệu không.

>.Xem thêm: Kiểm tra số dư trên báo cáo tài chính

1. Kiểm tra sự thống nhất của số liệu

- Số dư Nợ TK 112 khớp với sổ phụ ( sao kê) Ngân hàng.

- Số dư Nợ, có TK 131 khớp với khách hàng.

- Số dư Nợ TK 133 bằng chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT ( nếu không kê sót hóa đơn)

- Số dư nợ TK 141 khớp với đối chiếu từng nhân viên

- Số dư Nợ TK 152,155,156 bằng Giá trị tồn kho cuối kỳ.

- Số dư Có TK 214 bằng số hao mòn lũy kế trên bảng trích khấu hao TSCĐ ( Sau khi trừ số hao mòn do thanh lý TSCĐ) học kế toán thực hành tại hà nội 

- Số dư Nợ TK 242 bằng giá trị còn lại chưa phân bổ trên bảng phân bổ chi phí trả trước.

- Số dư Có, Nợ TK 331 khớp với nhà cung cấp.

- Số dư Có TK 3331 khớp với chỉ tiêu 40 trên tờ khai thuế GTGT quý 4 ( Nếu chưa nộp thuế)

- Số dư có TK 3334 khớp với tờ khai thuế QT TNDN ( nếu chưa tạm nộp trong năm)

- Số dư Có TK 338( các loại BH phải nộp) khớp với thông báo của BH tại ngày cuối năm.

- Số dư Có TK 341 bằng số dư tài khoản vay ngân hàng

- Còn 1 số Tài khoản khác cũng đối chiếu tương tự. học xuất nhập khẩu online 

2. Kiểm tra sự thống nhất của BCTC

kiem-tra-bo-bao-cao-tai-chinh

- Bảng cân đối kế toán

+ Tổng số dư Nợ đầu năm bằng tổng số dư Có đầu năm.

+ Tổng phát sinh Nợ bằng tổng phát sinh Có.

+ Các tài khoản từ đầu 5 đến đầu 9 được kết chuyển hết và không có số dư cuối năm.

+ Tổng số dư Nợ cuối năm bằng tổng số dư Có cuối năm và không được ghi số ÂM trên bảng này.

- Bảng Báo cáo Kết quả kinh doanh, chỉ tiêu “ Lợi nhuận Kế toán trước thuế” bằng chỉ tiêu A1 trên tờ khai quyết thuế TNDN.

- Bảng CĐKT:

+ Tổng Tài sản = Tổng Nguồn vốn và = Tổng số dư Nợ hoặc Có trên bảng CĐTK trừ đi các số ghi ÂM trên bảng CĐKT.

- Bảng LCTT:

+ Chỉ tiêu “ tiền và tương đương tiền cuối năm” = Chỉ tiêu “ 110” trên bảng CĐKT

Kynangketoan chúc bạn thành công

>>Bài viết được quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại TP HCM và Hà Nội

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Công việc của kế toán thanh toán

Công việc của kế toán thanh toán

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo