Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 17/11/2017 14 phút đọc

Lãi hay lỗ của một doanh nghiệp được tính toán và xác định trên Tài khoản kế toán như thế nào? Là một kế toán viên, bạn cần hiểu những kiến thức cơ bản nhất ở nội dung này.

>>>>> Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh là gì?

Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình tiêu thụ sản phầm, nó là quá trình chuyển đổi từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và kết thúc. Qua bán hàng phản ánh được năng lực kinh doanh của doanh nghiệp từ đó có cơ sở để tính kết quả kinh doanh. Nên học kế toán ở đâu

Trong quá trình bán hàng, có phát sinh các chi phí sau:

- Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ xuất bán trong kỳ.

- Chi phí bán hàng: Là chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hóa: Gồm vận chuyển, bốc xếp, quảng cáo, lương bộ phận bán hàng, khấu hao tài sản cố định ở bộ phận bán hàng, chi phí nguyên vật liệu, công cụ và chi phí bằng tiền khác. khóa học kế toán thuế

Có 2 phương thức phổ biến:

- Phương thức tiêu thụ trực tiếp: Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm giao cho khách hàng ngay tại kho hoặc phân xưởng của doanh nghiệp, hàng xuất được chuyển giao quyền sở hữu ngay.

- Phương thức gửi hàng đi bán: Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm gửi đi cho khách hàng đến địa điểm đã quy định, hàng xuất gửi đi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

Kế quả bán hàng là lãi hoặc lỗ của doanh nghiệp qua một kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả này được tính toán và xác định trên Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

các xác định kết quả kinh doanh
Các xác định kết quả kinh doanh

Lãi hoặc lỗ của doanh nghiệp được xác định trên cơ sở lấy doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán và trừ đi chi phí hoạt động.

2. Hệ thống câu hỏi ôn tập

1.Bạn hãy liệt kê các tài khoản dùng để tập hợp chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm tại đơn vị, trình bày rõ kết cấu của các tài khoản này.

2. Theo bạn, tại sao kế toán cần phải thực hiện các bút toán kết chuyển vào lúc cuối kỳ đối với các tài khoản 632, 635, 641, 642, 811, 511, 515 và 711?

3. Bạn hãy nêu tài khoản dùng để xác định kết quả lãi (lỗ) tại đơn vị, trình bày rõ kết cấu tài khoản này.

4. Bạn hãy vẽ sơ đồ tài khoản ghi nhận quá trình tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả lãi (lỗ) tại đơn vị. tự học xuất nhập khẩu

5. Bạn hãy liệt kê các tài khoản điều chỉnh, giảm doanh thu, trình bày rõ kết cấu của các tài khoản này.

6. Để trình bày kết quả lãi (lỗ) của đơn vị, kế toán Việt Nam sử dụng tài khoản nào? Kết cấu của tài khoản này như thế nào?

7.Theo bạn, tài khoản doanh thu và tài khoản chi phí là tài khoản thường xuyên hay tài khoản tạm thời? kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

8. Các chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp không liên quan trực tiếp đến doanh thu kỳ sau theo bạn có nên ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ hay không?

cách xác định kết quả kinh doanh

9. Chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hóa gồm: vận chuyển bốc xếp, quảng cáo, lương bộ phận bán hàng, khấu hao tài sản cố định ở bộ phận bán hàng, chi phí nguyên vật liệu, công cụ và chi phí bằng tiền khác,…theo bạn nên được hạch toán vào tài khoản nào?

10. Chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý và điều chỉnh doanh nghiệp gồm: lương, khấu hao tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và các chi phí bằng tiền khác phục vụ ở bộ phận quản lý doanh nghiệp sẽ được hạch toán vào tài khoản nào? hạch toán chi phí vận chuyển

11. Theo bạn có sự khác biệt nào giữa doanh thu nhận trước, doanh thu thực hiện và doanh thu tính trước hay không? Cho ví dụ minh họa?

12. Chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại được áp dụng khi bán hàng, theo bạn chiết khấu nào sẽ làm giảm doanh thu? kế toán doanh nghiệp sản xuất

13. Theo bạn phương thức bán hàng trực tiếp và phương thức bán hàng gửi đi bán khác nhau cơ bản ở điểm nào?

14. Hoa hồng bán hàng có được ghi giảm doanh thu hay không, vì sao?

15. Công ty xuất hóa đơn và nhận tiền theo bạn có nên ghi nhận doanh thu hay không? Vì sao?

16. Bạn hãy cho biết các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm những khoản nào? Cho ví dụ minh họa. kế toán công ty sản xuất

17. Doanh thu tính trước được xác định trong kỳ nhằm tuân thủ nguyên tắc kế toán nào? Trình bày nội dung của nguyên tắc kế toán này.

18. Doanh thu nhận trước được xác định trong kỳ nhằm tuân thủ nguyên tắc kế toán nào? Trình bày nội dung của nguyên tắc kế toán này. kế toán giá thành sản xuất

19. Thế nào là chiết khấu thương mại? Hãy cho ví dụ cụ thể để minh họa.

Trên đây là tổng hợp kiến thức Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh được biên soạn bới đội ngũ admin của Kỹ năng kế toán. Mong bài viết trên giúp ích cho bạn đọc, giúp bạn hoàn thành chính xác và hiệu quả công việc kế toán của mình.

Kỹ năng kế toán chúc bạn thành công!

Để hiểu rõ và nắm bắt hệ thống được các công việc của kế toán cần làm trong doanh nghiệp, ngoài việc tự trau dồi thêm kiến thức kế toán, các bạn cũng nên tham khảo thêm các khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại đây: học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tốt nhất

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt hà nội

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo