Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 17/11/2017 15 phút đọc

Làm kế toán đồng khởi cũng phải quản lí khối lượng sổ sách rất đồ sộ. Vậy bạn phải làm thế nào để quản lí tốt, để làm đúng quy trình ghi sổ kế toán, và có phương pháp sửa sai sổ kế toán tốt?

>>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 2 có lời giải

1. Tóm tắt lí thuyết về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

Sổ sách kế toán là những tờ sổ theo mẫu nhất định có liên hệ chặt chẽ với nhau dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế theo đúng phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu chứng từ gốc. Căn cứ vào nội dung bên trong sổ: sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết tài sản cố định, sổ cái,… Căn cứ vào kết cấu sổ: sổ kết cấu kiểu 2 bên, sổ kết cấu kiểu 1 bên, sổ kết cấu nhiều cột và sổ kết cấu bàn cờ. Nên học kế toán ở đâu

Căn cứ vào hình thức tổ chức sổ: sổ đóng thành quyển, sổ tờ rơi. Căn cứ vào phương pháp ghi chép của sổ: sổ ghi theo trình bày thời gian, sổ ghi theo hệ thống, sổ kết hợp. Căn cứ vào mức độ phản ánh: sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

Quy trình ghi sổ kế toán được thực hiện chủ yếu qua 3 bước:

- Mở sổ: sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Căn cứ để mở sổ thường là sổ kế toán cuối năm trước hoặc bảng cân đối kế toán cuối năm trước.

- Ghi sổ: là việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ theo đúng quy định trên cơ sở cac chứng từ gốc đã lập. Kiểm tra quá trình ghi sổ: Đơn vị kế toán phải lập và thực hiện chế độ kiểm tra đổi chiếu sổ sách kế toán nhằm đảm bảo phản ánh đúng nội dung của tất cả chứng từ trong kỳ kế toán. Thực hiện kiểm tra, đối chiếu phải được tiến hành thường xuyên và cả định kỳ, kiểm tra trước, trong và sau ghi sổ. lớp kế toán thực hành

- Khóa sổ: là công việc ghi chuyển số liệu giữa các sổ kế toán có liên quan, kết thúc việc ghi sổ trong một thời kỳ, cộng số phát sinh, tính ra số dư cuối kỳ của các tài khoản trên sổ kế toán. Đơn vị phải khóa sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính.

Các phương pháp sửa sai sổ kế toán: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

sửa sai sổ kế toán
Sửa sai sổ kế toán

- Sử dụng phương pháp cải chính để sửa chữa sai sót trong trường hợp sai sót được phát hiện sớm, trước khi cộng dồn số liệu, không ảnh hưởng đến số tổng cộng bằng chữ và không liên quan đến quan hệ đối ứng tài khoản. Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và bên phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh. tra cứu thuế thu nhập cá nhân đã nộp

- Áp dụng phương pháp ghi bổ sung để sửa sổ trong trường hợp định khoản đúng những số ghi sai nhỏ hơn số thực tế phải ghi hoặc ghi sót nghiệp vụ kinh tế. Ghi bổ dung bằng cách lập “chứng từ ghi sổ bổ sung” và ghi thêm số chênh lệch thiếu cho đủ.

- Phương pháp ghi số âm: sử dụng để điều chỉnh giảm bớt hoặc xóa số liệu đã ghi trong sổ nhằm sữa chữa sai sót trong các trường hợp: số ghi sai lớn hơn số ghi đúng; ghi trùng nghiệp vụ kinh tế; ghi sai quan hệ đối ứng tài khoản.Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh. ke toan san xuat

Hình thức sổ kế toán được quyết định bởi hệ thống kế toán sổ tổng hợp và trình tự hệ thống hóa thông tin kế toán. Mỗi hình thức sổ kế toán xác định: hợp đồng thuê nhà ngắn gọn nhất

- Số lượng sổ

- Kết cấu sổ

- Mối quan tâm giữa các loại sổ

- Trình tự ghi chép chứng từ vào sổ

Theo quy định hiện nay, các công ty Việt Nam sử dụng các hình thức sổ kế toán như sau:

- Nhật kí chung kế toán sản xuất và tính giá thành

- Nhật ký sổ cái

- Chứng từ ghi số

- Nhật kí chứng từ

- Hình thức thức sổ trên máy tính tin học văn phòng excel

2. Hệ thống câu hỏi ôn tập chuyên sâu

Hệ thống câu hỏi ôn tập chuyên sâu
Hệ thống câu hỏi ôn tập chuyên sâu

1. Các sổ sách kế toán được ghi nhận theo quy trình là từ việc ghi nhật kí rồi chuyển sang ghi theo đối tượng quản lí, theo bạn suy nghĩ này có hợp lí không? Vì sao?

2. Sổ sách kế toán là gì? Bạn hãy cho biết các sổ sách này khác nhau ở điểm nào? Cho ví dụ minh họa.

3. Ý nghĩa, tác dụng của sổ kế toán.

4. Các loại sổ sách kế toán. Quy trình ghi sổ kế toán. Quy trình ghi sổ kế toán đối với hình thức nhật ký chung. mã hs code

5. Trình bày các phương pháp sửa sai sổ kế toán? Cho ví dụ minh họa đối với từng trường hợp.

6. Đơn vị có được ghi sổ bằng máy vi tính không? Nếu đơn vị ghi sổ bằng máy vi tính thì đơn vị có phải tin sổ kế toán ra giấy không? kế toán quá trình sản xuất

7. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót khi báo cáo tài chính năm đã được nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót hay sổ kế toán của năm có sai sót?

8. Trình bày các hình thức sổ kế toán? Hãy nêu một số ưu và nhược điểm của từng hình thức sổ kế toán?

9. Trong trường hợp báo cáo tài chính năm chưa nộp, việc phát hiện sai thì sửa sổ vào năm có sai sót hay năm phát hiện? Vì sao?

10. Trong trường hợp báo cáo tài chính năm đã nộp việc phát hiện sai sót thì sửa sổ vào năm có sai sót hay năm phát hiện? Vì sao?

>>>>> Tham khảo thêm: Học thực hành kế toán ở đâu tốt nhất Hà Nội

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Mong bài viết của kỹ năng kế toán sẽ hữu ích với bạn!

đăng ký học xuất nhập khẩu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo