Bài tập tổng quan về kế toán - Bài 1 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 18/11/2017 5 phút đọc

Xem thêm: Tổng quan về kế toán

Bài 1: Hãy cho biết các khoản mục được cho sẵn dưới đây có trong báo cáo tài chính nào?

Các yếu tố trên báo cáo tài chính:

(1) Chi phí hoa hồng bán hàng

(2) Chi phí quảng cáoHọc kế toán ở đâu tốt tphcm

(3) Chi phí khuyến mãi

(4) Doanh thu chưa thực hiện diễn đàn xuất nhập khẩu

(5) Chi phí bảo hiểm trả trước

(6) Dòng tiền từ hoạt động tài chính

(7) Dòng từ từ hoạt động kinh doanh

(8) Tài sản ngắn hạn

(9) Nợ phải trả ngắn hạn

(10) Chi phí lương kế toán tổng hợp

Báo cáo tài chính gồm:

A: Bảng cân đối kế toán

B: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

C: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

D: Thuyết minh báo cáo tài chính

Lời giải đề xuất:

A gồm: (4) Doanh thu chưa thực hiện

(5) Chi phí bảo hiểm trả trước

(8) Tài sản ngắn hạn

(9) Nợ phải trả ngắn hạn

B gồm: (1) Chi phí hoa hồng bán hàng

(2) Chi phí quảng cáo

(3) Chi phí khuyến mãi học kế toán thực tế ở đâu

(10) Chi phí lương

C gồm: (6) Dòng tiền từ hoạt động tài chính

(7) Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Bài tập tổng quan về kế toán trên có tham khảo lời giải từ kế toán Lê Ánh

Xem thêm: Có nên tự học kế toán hay không

học logistics ở tphcm

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

T
Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán

[…] Bài 1: Hãy cho biết các khoản mục được cho sẵn dưới đây có trong báo cáo tài chính nào?….xem tiếp […]

Trả lời
16:38 20/11/2017
G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 15 tự giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 1 có lời giải […]

Trả lời
16:07 20/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo