Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Làm sao để kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được tốt, không bị sai sót? Bạn cần tính toán theo công thức như thế nào, phương pháp ra sao? Hãy theo dõi những nội dung bên dưới để hiểu vấn đề này.

>>>>> Xem thêm: Chứng từ kế toán và kiểm kê

1.Tóm tắt lí thuyết

Sản xuất là quá trình đầu tư chi phí để chế tạo ra sản phẩm. Chi phí sản xuất là sự hao phí về nguyên vật liệu, công cụ – dụng cụ, khấu hao, tiền lương, các chi phí khác bằng tiền,… mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong quá trình sản xuất sản phẩm của mình trong một khoảng thời gian nhất định được biểu hiện bằng tiền. Kế toán sản xuấtkế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Chi phí sản xuất được phân chia thành 3 khoản mục gồm:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (tài khoản 621)

– Chi phí nhân công trực tiếp (tài khoản 622)

– Chi phí sản xuất chung (tài khoản 627)

Đánh giá giá trị sản phầm dở dang là sử dụng các phương pháp kế toán để xác định giá trị sản phẩm dở dang.

Đánh giá giá trị sản phầm dở dang được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau tùy theo điều kiện của từng doanh nghiệp, nhưng chủ yếu là hai phương pháp : Phương pháp ước lượng tương đương hoặc phương pháp chi phí trực tiếp. Học kế toán ở đâu tốt

CPSXDDCK  =  [(CPSXDDĐK  +CPPSTKTPPĐG)/(SLSPHTNK   + SLSPDDCK )] x SLSPDDCK  

Trong đó:  

– CPSXDDCK: Chi phí sản xuất dang dở cuối kỳ.

– CPSXDDĐK : Chi phí sản xuất dang dở đầu kỳ. khóa học xuất nhập khẩu

– CPPSTKTPPĐG: Chi phí phát sinh trong kỳ theo phương pháp đánh giá.

– SLSPHTNK: Số lượng sản phầm hoàn thành nhập kho.

– SLSPDDCK: Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Giá thành sản phẩm tính được bằng cách tổng hợp chi phí sản xuất trong kỳ theo từng đối tượng tính giá thành, cộng thêm (+) trị giá sản phẩm dở dang đầu kỳ, trừ đi (-) trị giá sản phầm dở dang cuối kỳ.

2. Hệ thống câu hỏi ôn tập, nâng cao kiến thức.

1.Trong trường hợp nào thì chi phí sản xuất chung sẽ được phân bổ? Tiêu thức phân bổ nào thông thường sẽ được áp dụng?

2. Bạn hãy liệt kê các tài khoản dùng để tập hợp chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, trình bày rõ kết cấu của các tài khoản này.

3. Hãy cho biết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí phát sinh để sản xuất ra sản phầm, nếu không có chi phí này doanh nghiệp có thể sản xuất ra sản phầm hay không? học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

cách tính chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

4. Sản phẩm dở dang là gì? Tại sao phải đánh giá sản phẩm dở dang?

5. Các phương pháp đánh giá sản phầm dở dang khác nhau có ảnh hưởng đến tổng giá thành sản phầm hay không?

6. Theo bạn, tại sao kế toán cần phải thực hiện bút toán kết chuyển từ bên có các tài khoản tập hợp chi phí sản xuất sang bên nợ tài khoản 154 vào lúc cuối kỳ?

7. Trong quá trình sản xuất, nếu chi phí nguyên vật liệu trực tiếp không sử dụng hết để tại phân xưởng, theo anh chị có được tính vào giá thành sản phầm hay không? Vì sao?

8. Phế liệu thu hồi nhập kho, theo anh chị sẽ làm giảm giá thành sản phầm hay làm tăng thu nhập hoạt động khác? Hãy giải thích vì sao?

9. Trích các khoản theo lương theo quy định có ảnh hưởng đến cho phí nhân công trực tiếp hay không? Giá thành sản phầm có ảnh hưởng hay không?

10. Trong quá trình sản xuất nếu công cụ dụng cụ báo hỏng không phải cuối cùng, thì chi phí sản xuất trong kỳ có ảnh hưởng hay không?

11. Trong trường hợp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu nếu chi phí nhân công trực tiếp thay đổi trong cấu thành sản phẩm thì chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ có ảnh hưởng gì không?

12. Bạn hãy nêu tài khoản dùng để tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành, trình bày rõ kết cấu tài khoản này?

13. Trong trường hợp chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ thay đổi, theo bạn là do số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ thay đổi có đúng vậy không? Bạn hãy giải thích lập luận của mình.

14. Bạn hãy vẽ sơ đồ tài khoản phản ánh quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị.

15. Trong phương pháp kiểm kê định kỳ và phương pháp kê khai thường xuyên, việc xử lý về mặt kế toán có khác biệt gì không? Giải thích?

16. Phế liệu thu hồi nhập kho, theo bạn sẽ làm giảm giá thành đơn vị sản phẩm hay làm tăng giá thành đơn vị sản phẩm? Hãy giải thích vì sao?

17. Theo bạn phương pháp kiểm tra định kỳ có những ưu điểm gì? Phương pháp này trong thực tế có được nhiều công ty áp dụng hay không, vì sao?

18. Trong trường hợp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu nếu chi phí sản xuất chung thay đổi trong cấu thành sản phầm thì chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ có ảnh hưởng gì không?

19. Trong quá trình sản xuất sản phẩm, nếu trong quy trình sản xuất tạo ra được những sản phẩm phụ, theo bạn nên ghi nhận vào thu nhập hay làm giảm chi phí sản xuất? Hãy giải thích vì sao?

20. Anh chị hãy cho biết thông thường trong quá trình sản xuất chi phí nguyên vật liệu chính thường có thể bỏ ngay từ đầu quá trình sản xuất hoặc bỏ dần vào quá trình sản xuất, thì chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ có bị ảnh hưởng hay không?

>>> Tham khảo thêm: Học kế toán tổng hợp ở đâu

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt hà nội

 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
5 (100%) 1 vote

2 thoughts on “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  1. Trong quá trình sản xuất, nếu chi phí nguyên vật liệu trực tiếp không sử dụng hết để tại phân xưởng, theo anh chị có được tính vào giá thành sản phầm hay không? Vì sao?
    E ko hiểu vấn đề này mong đc giải đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *