Lương tối thiểu bao nhiêu thì phải đóng Thuế TNCN?

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 10/09/2020 9 phút đọc

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của cá nhân. Khi thực hiện đóng thuế này, cá nhân đã thể hiện nghĩa vụ đối với đất nước một cách trực tiếp nhất. Tuy nhiên, khi tính thuế TNCN sẽ có các khoản giảm trừ vì vậy nếu lương của người lao động dưới mức lương tối thiểu sẽ không phải đóng thuế. hoc ke toan tong hop tren mang

Vậy mức lương tối thiểu người lao động phải đóng thuế TNCN là bao nhiêu? Chi tiết các bạn theo dõi trong bài viết dưới đây của Kỹ năng kế toán

Mức lương tối thiểu phải đóng Thuế TNCN

Thu nhập của người nộp thuế phát sinh từ tiền lương, tiền công dưới 132 triệu đồng/năm thì chắc chắn không phải đóng thuế TNCN.

Mức lương tối thiểu đóng thuế TNCN

Theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 thì thuế TNCN là loại thuế có kỳ tính thuế theo năm. Hàng tháng, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khấu thuế TNCN của từng cá nhân căn cứ vào thu nhập tính thuế tháng và biểu thuế Lũy tiến từng phần theo quy định - Đây là khoản thuế TNCN tạm tính.

Căn cứ quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế phát sinh trong năm được tính như sau:

Số thuế TNCN phải nộp = {[Tổng thu nhập chịu thuế TNCN] – [Các khoản giảm trừ gia cảnh] - [Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện (nếu có)] - [Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)]} x Thuế suất thuế TNCN

Trong đó: học kế toán trưởng

Các khoản giảm trừ gia cảnh = [Khoản giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế + Khoản giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc của người nộp thuế]

Ngày 02/6/2020, Ủy ban thường vụ quốc hội có ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Theo đó, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 như sau:

  • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
  • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nếu thế mức giảm trừ gia cảnh trên đây vào công thức tính "Số thuế TNCN phải nộp", ta có:

Số thuế TNCN phải nộp = {[Tổng thu nhập chịu thuế TNCN] – [132 triệu đồng + Khoản giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc] - [Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện (nếu có)] - [Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)]} x Thuế suất thuế TNCN

Nếu tổng thu nhập chịu thuế TNCN của người nộp thuế từ tiền lương, tiền công phát sinh trong năm từ 132 triệu đồng trở xuống thì phép tính trên sẽ = 0. lớp học xuất nhập khẩu online

Do đó, trong trường hợp thu nhập của người nộp thuế phát sinh từ tiền lương, tiền công dưới 132 triệu đồng/năm thì chắc chắn không phải đóng thuế TNCN. Vì vậy mức lương tối thiểu để người lao động phải đóng thuế TNCN là 132 triệu đồng/năm. Vì vậy, những đối tượng có mức lương > 132 triệu đồng/năm cần cung cấp thông tin về người phụ thuộc để giảm đi khoản thuế cần đóng.

Trường hợp trong năm, người lao động đã nộp thuế TNCN (thuế TNCN tạm tính hàng tháng), khi quyết toán thuế TNCN nếu có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp hoặc thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế thì được hoàn trả lại theo quy định.

Trên đây là một số chia sẻ của kỹ năng kế toán về cách tính số tiền thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động. Để nắm chắc và làm được kế toán trong doanh nghiệp khi chưa biết gì các bạn có thể tham khảo bài viết: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại TP HCM và Hà Nội để lựa chọn được địa chỉ học chất lượng

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn Admin
Bài viết trước Hoá đơn điện tử xác thực và những nội dung cần biết

Hoá đơn điện tử xác thực và những nội dung cần biết

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo