Những nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 31/01/2019 10 phút đọc

Việc khai thuế GTGT rất dễ xảy ra lỗi sai. Có khá nhiều bạn kế toán cảm thấy lo lắng khi kê khai sai và không biết cách thực hiện khai bổ sung những sai sót đó. Vậy khi gặp sai sót khi kê khai thuế GTGT, muốn bổ sung thuế GTGT cần chú ý những nguyên tắc gì?

>>Xem thêm: Phân biệt thuế suất 0% với không chịu thuế GTGT

Những nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT

1. Doanh nghiệp chỉ kê khai bổ sung thuế khi đã hết hạn nộp tờ khai thuế GTGT.

2. Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai bổ sung nếu như cơ quan thuế chưa công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

3. Trường hợp sau khi khai bổ sung, nếu số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ khai bổ sung giảm đi (Cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai và mã chỉ tiêu 43 là một số âm) thì DN thực hiện ghi số tiền đó vào chỉ tiêu 37 của tờ khai theo mẫu 01/GTGT tháng hiện tại- tháng mà phát hiện ra sai sót cần kê khai bổ sung. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

4. Trường hợp sau khi kê khai bổ sung thuế khiến số thuế GTGT được khấu trừ tăng lên (Cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai và mã chỉ tiêu 43 là một số dương) thì doanh nghiệp ghi số tiền đó vào chỉ tiêu 38 tờ khai mẫu 01/GTGT tháng phát hiện ra sai sót đó.

Những nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT

5. Bất cứ khi nào phát hiện sai sót, DN có thể kê khai bổ sung. Và đặc biệt được phép kê khai bổ sung nhiều lần.

6. Với kê khai bổ sung lần thứ nhất thì số đối chiếu là số liệu của tờ khai lần đầu. Với kê khai bổ sung lần thứ hai thì số liệu đối chiếu là số liệu của lần kê khai bổ sung lần 01.

7. Trường hợp kê khai bổ sung làm giảm số thuế GTGT phải nộp của kỳ kê bổ sung (Cột chênh lệch giữa điều chỉnh với số liệu đã kê khai và mã chỉ tiêu 40 là một số âm) thì DN được bù trừ số tiền thuế đã nộp thừa vào nghĩa vụ thuế của kỳ tiếp sau đó. Chứ không điều chỉnh vào tờ khai mẫu 01/GTGT của tháng phát hiện sai sót.

8. Trường hợp kê khai bổ sung mà làm tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ kê bổ sung ( Cột chênh lệch giữa điều chỉnh với số liệu đã kê khai và mã chỉ tiêu 40 là một số dương) thì DN phải nộp thêm số tiền thuế chênh lệch đó cùng với số tiền chậm nộp vào NSNN. Và không điều chỉnh vào tờ khai mẫu số 01/GTGT của tháng phát hiện sai sót.

9. Trường hợp kê khai bổ sung làm giảm số thuế GTGT phải nộp của kỳ kê bổ sung (Cột chênh lệch giữa điều chỉnh với số liệu đã kê khai và mã chỉ tiêu 40 là một số âm) và số thuế này đã được hoàn thì DN kê khai đầy đủ những chỉ tiêu ở mục C của mẫu 01/KHBS. Sau đó DN mang số tiền thuế điều chỉnh giảm mà đã được hoàn này nộp vào NSNN cùng với số tiền chậm nộp.

10. Không được bù trừ sai sót của các tháng với nhau

11. Sau khi khai bổ sung điều chỉnh, nếu làm tăng số thuế phải nộp của kỳ kê khai bổ sung (Cột: Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai, Mã số chỉ tiêu: 40 là số dương), thì doanh nghiệp nộp số thuế chênh lệch còn phải nộp đó, cùng với tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước, (không điều chỉnh vào tờ khai 01/GTGT tháng phát hiện sai sót)

12. Sau khi khai bổ sung điều chỉnh, nếu làm giảm số thuế phải nộp của kỳ kê khai bổ sung (Cột: Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai, Mã số chỉ tiêu: 40 là số âm) , thì doanh nghiệp được bù trừ số thuế đã nộp thừa vào nghĩa vụ thuế GTGT của kỳ sau (không điều chỉnh vào tờ khai 01/GTGT tháng phát hiện sai sót)

13. Sau khi khai bổ sung điều chỉnh, nếu làm tăng số thuế còn được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung (Cột : Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai, Mã số chỉ tiêu: 43 là số dương), thì ghi số tiền đó vào chỉ tiêu 38 của tờ khai 01/GTGT tháng phát hiện sai sót (tháng hiện tại)

14. Sau khi khai bổ sung điều chỉnh, nếu làm giảm số thuế còn được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung (Cột : Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai, Mã số chỉ tiêu: 43 là số âm), thì ghi số tiền đó vào chỉ tiêu 37 của tờ khai 01/GTGT tháng phát hiện sai sót (tháng hiện tại)

15. Sau khi khai bổ sung điều chỉnh, nếu làm giảm số thuế còn được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung (Cột : Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai, Mã số chỉ tiêu: 43 là số âm), nhưng số thuế này đã được hoàn, thì doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ các chỉ tiêu của mục C, tại Mẫu 01/KHBS. Sau đó mang số tiền thuế điều chỉnh giảm đã được hoàn này nộp vào ngân sách cùng với tiền chậm nộp

>>>>>>>Tham khảo: Hướng dẫn thành thạo kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng GTGT bổ sung

>>>Bài viết được xem nhiều: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

Kỹ năng kế toán chúc bạn thành công!

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn Admin
Bài viết trước Hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh

Hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo