Tải về và Hướng dẫn viết Biên Bản Điều chỉnh Hóa đơn theo Quy định mới nhất

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 20/06/2018 17 phút đọc

Theo khoản 3, điều 20, thông tư 39, Khi Doanh nghiệp xuất hóa đơn mà bị sai các thông tin như ngày tháng năm, mã số thuế, tên hàng hóa, thuế suất, tiền thuế, tiền hàng … mà hóa đơn đã kê khai thì hai bên phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai và lập hóa đơn điều chỉnh.

Bài viết này, Kỹ Năng Kế Toán hướng dẫn bạn cách viết biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai theo mẫu mới nhất 2018, đồng thời gửi tặng bạn mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn theo quy định mới nhất để các bạn tải về.

>>> Đọc thêm: Thời điểm xuất hóa đơn theo quy định mới nhất

Hướng dẫn cách viết biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai:

CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU WORKSHARECỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số ..../BBĐCHĐ-KTTUHà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ..., tại văn phòng Công ty XNK Workshare, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty xuất nhập khẩu WorkShare
Do ông: Ngô Văn A, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: Phòng 268, 26 Đường Láng, Hà Nội.
Mã số thuế: 0106208699.

Bên B: ....................................................
Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000123, ký hiệu WS/18P ngày 21/02/2018 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2018 và lập hóa đơn điều chỉnh số 000168, ký hiệu WS/18P ngày 222/05/2018, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: Khóa học kế toán thực hành

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4x5
01Khóa học kế toán thực hành3.500.0003.500.000

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4x5
01Khóa học kế toán thực hành3.900.0003.900.000

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý: Nếu nội dung trên hóa đơn viết sai tên, địa chỉ công ty nhưng mã số thuế đúng thì chỉ cần lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn mà không cần lập hóa đơn điều chỉnh (Theo Thông tư 26/2015)
Nội dung điều chỉnh hóa đơn trong trường hợp viết sai thông tin địa chỉ người bán, người mua như sau:

CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU WORKSHARECỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số ..../BBĐCHĐ-KTTUHà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ..., tại văn phòng Công ty XNK Workshare, chúng tôi gồm có: lớp kế toán ngắn hạn

Bên A: Công ty Xuất nhập Khẩu WorkShare
Do ông: Ngô Văn A, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: Phòng 268, 26 Đường Láng, Hà Nội.
Mã số thuế: 0106208699. lớp học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Bên B: ....................................................
Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000123, ký hiệu WS/18P ngày 21/02/2018 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2018 và lập hóa đơn điều chỉnh số 000168, ký hiệu WS/18P ngày 222/05/2018, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH: học kế toán doanh nghiệp

Địa chỉ: Phòng 501, số 9, Tô Hiến Thành, Quận 10, TPHCM
HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: Phòng 701, số 9, Tô Hiến Thành, Quận 10, TPHCM học xuất nhập khẩu ở tphcm
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

Trong trường hợp muốn tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn, bạn hãy click vào đường link sau:

TẢI MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Bạn có thể học thêm cách xử lý về hóa đơn trong bài viết sau:

Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Mong bài viết của kỹ năng kế toán sẽ hữu ích với bạn!

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Thời điểm xuất hóa đơn theo quy định mới nhất

Thời điểm xuất hóa đơn theo quy định mới nhất

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo