Hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 24/05/2021 8 phút đọc

Đăng ký mã số thuế cá nhân được xem là việc làm bắt buộc trước khi quyết toán thuế. Theo đúng quy định pháp luật, người lao động bất kể có thu nhập bao nhiêu, thu nhập ở nhiều nơi hay không miễn là có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì bắt buộc phải đăng ký mã số thuế. Vậy thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân như thế nào? Ở bài viết sau Kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn chi tiết.

Trình tự thủ tục và hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân

1. Trường hợp 1: cá nhân nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế với cơ quan chỉ trả thu nhập

- Bước 1: Cá nhân (người lao động) làm và nộp hồ sơ cho Doanh nghiệp (công ty chi trả thụ nhập)

+ Giấy ủy quyền đăng ký MST

+ Giấy tờ của cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (bản sao không yêu cầu chứng thực)

Lưu ý: Đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài thi nộp Hộ chiếu.

- Bước 2: Doanh nghiệp (công ty chi trả thu nhập)

+ Tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT (Căn cứ vào giấy ủy quyền và các giấy tờ của cá nhân đã nộp để đưa thông tin vào tờ khai)

+ Nộp tờ khai đăng ký thuế mẫu só 05-ĐK-TH-TCT qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Bước 3: Nhận và thông báo kết quả mã số thuế

+ Cơ quan thuế thực hiện xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và trả kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế. (Theo khoản 5 điều 8 của Thông tư 105/2020/TT-BTC)

+ “Thông báo mã số thuế cá nhân” mẫu số 14-MST ban hành kèm theo Thông tư 105 được cơ quan thuế thông báo cho cơ quan chỉ trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế theo quy định tại Điểm a Khoản 9 Điều 7 Thông tư 105.

=> Cơ quan chỉ trả thu nhập có trách nhiệm thông báo mã số thuế hoặc lý do chưa được cấp mã số thuế cho từng cá nhân đề điều chỉnh. bô sung thông tin của cá nhân. Cơ quan chỉ trả thu nhập nộp lại hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế để được cấp mã số thuế cho cá nhân theo quy định.

- Các biểu mẫu hồ sơ để đăng ký mã số thuế TNCN thường gặp:

  • Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế TNCN

giay-uy-quyen-dang-ky-ma-so-thue-tncn

giay-uy-quyen-dang-ky-ma-so-thue-tncn2

  • Tờ khai đăng ký thuế

Mau-to-khai-dang-ky-thue-mau-so-05-DK-TH-TCT

Mau-to-khai-dang-ky-thue-mau-so-05-DK-TH-TCT2

  • Tờ khai đăng ký thuế

to-khai-dang-ky-thue

to-khai-dang-ky-thue2

2. Trường hợp 2: cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐÐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC:

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

Bài viết trên Kỹ năng kế toán hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân. Hy vọng hữu ích với bạn đọc. Để có thể trau dồi thêm kiến thức thực tế bạn có thể tham gia 1 khóa học kế toán tổng hợp ngắn hạn tại trung tâm đào tạo uy tín.

>>> Xem thêm: Đăng ký Mã số Cá nhân cho người lao động người nước ngoài

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn Admin
Bài viết trước Quy đổi thu nhập chịu thuế TNCN ra đồng Việt Nam

Quy đổi thu nhập chịu thuế TNCN ra đồng Việt Nam

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo