Tờ khai đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử mẫu 01

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 13/07/2024 13 phút đọc

Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử là mẫu tờ khai được cá nhân người nộp thuế lập ra nhằm kê khai đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử. Mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT tờ khai đăng ký thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử được quy định theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Mời bạn đọc tham khảo mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT dưới đây của kynangketoan.vn nhé

Mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

to-khai-dang-ky-thong-tin-su-dung-hoa-don-dien-tu

>>Xem thêm: Một số vấn đề về hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất

 

Mẫu số: 01ĐKTĐ/HĐĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

TỜ KHAI

Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

__________

□ Đăng ký mới

□ Thay đổi thông tin

Tên người nộp thuế:…………………….
Mã số thuế:………………………….
Cơ quan thuế quản lý:…………………………
Người liên hệ:…………………….Điện thoại liên hệ:.................
Địa chỉ liên hệ:…………………………Thư điện tử:......
Theo Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
1. Hình thức hóa đơn:
□ Có mã của cơ quan thuế

□ Không có mã của cơ quan thuế

2. Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử:
a. □ Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã không phải trả tiền dịch vụ theo khoản 1 Điều 14 của Nghị định:

□ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

□ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

b. □ Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:
□ Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp đến cơ quan thuế (điểm b1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định).

□ Thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (điểm b2, khoản 3, Điều 22 của Nghị định).

3. Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử:
□ Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn.

□ Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (điểm a1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định).

4. Loại hóa đơn sử dụng:
□ Hóa đơn GTGT

□ Hóa đơn bán hàng

□ Hóa đơn bán tài sản công

□ Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

□ Các loại hóa đơn khác

□ Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn.

5. Danh sách chứng thư số sử dụng:
STTTên tổ chức cơ quan chứng thực /cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tửSố sê-ri chứng thưThời hạn sử dụng chứng thư sốHình thức đăng ký (Thêm mới, gia hạn, ngừng sử dụng)
Từ ngàyĐến ngày
6. Đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn
STTTên loại hóa đơn ủy nhiệmKý hiệu mẫu hóa đơnKý hiệu hóa đơn ủy nhiệmTên tổ chức được ủy nhiệmMục đích ủy nhiệmThời hạn ủy nhiệmPhương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm
12345678

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

...., ngày...tháng…năm…

NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số người nộp thuế)

 

Trên đây là mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử để bạn đọc tham khảo. Bạn có thể tải mẫu tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử tại đây Mau-01-dktd-hddt

Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc. Chúc các bạn thành công.

>>>Tham khảo ngay: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

 

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Hạch toán thuế môn bài

Hạch toán thuế môn bài

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo