Download mẫu 06 cấp hóa đơn điện tử bán lẻ theo NĐ 119

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 14/05/2021 7 phút đọc

Mẫu 06 theo Nghị định 119 đề nghị cấp hóa đơn điện tử bán lẻ. Khi công ty muốn được cấp hóa đơn điện tử bán lẻ thì cần làm mẫu 06 theo NĐ 119. Mời bạn đọc tham khảo mẫu 06 đề nghị cấp hóa đơn điện tử bán lẻ trong bài viết dưới đây

>>Xem thêm: Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

Khi nào cần sử dụng hóa đơn điện tử bán lẻ?

-Khi hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng

-Các doanh nghiệp, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng

Đối với các trường hợp trên thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

mau-06-cap-hoa-don-dien-tu

Download mẫu 06 đề nghị cấp hóa đơn điện tử bán lẻ

Mẫu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

(Theo từng lần phát sinh)

Kính gửi:……………………………………………………

TCHỨC, CÁ NHÂN ĐNGHỊ CẤP LẺ HÓA ĐƠN:

1.Tên tổ chức, cá nhân:

2.Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................................

Địa chỉ thư điện tử: ......................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ........................................................................................................

3.Số Quyết định thành lập tổ chức (nếu có):

Cấp ngày: ……………………………………………… Cơ quan cấp …………………………

4.Mã số thuế (nếu có):

5.Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn):

6.Số CMND người đi nhận hóa đơn: ...........................................................................

Ngày cấp: …………………..................... Nơi cấp: ……………………………………………

II. DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ:

- Tên hàng hóa, dịch vụ: ..............................................................................................

- Tên người mua hàng hóa, dịch vụ: .............................................................................

- Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ: ........................................................................

- Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ: ..................................................................

- Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ............................................

- Doanh thu phát sinh: .................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết:

- Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.

- Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./

………, ngày ………tháng…….năm……
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Trên đây là mẫu 06 đề nghị cấp hóa đơn điện tử bán lẻ để bạn đọc tham khảo. Bạn đọc có thể tải mẫu 06 theo Nghị định 119 đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại đây Mẫu số 06 theo NĐ 119.

Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc. Kynangketoan.vn chúc các bạn thành công

>>Tham khảo ngay: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

 

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo