Mẫu số 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 14/05/2021 6 phút đọc

Khi có sai sót trong hóa đơn điện tử thì kế toán cần lập thông báo hóa đơn điện tử sai sót theo mẫu 04/SS-HĐĐT. Dưới đây là mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP để bạn đọc tham khảo.

Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

hoa-don-dien-tu-co-sai-sot

>>>Xem thêm: Tờ khai đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử mẫu 01

Mẫu số: 04/SS-HĐĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o--------

THÔNG BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ SAI SÓT

 

Kính gửi: (Cơ quan thuế)………………………………..

Tên người nộp thuế:.................. ............................................................. ...................

Mã số thuế:............................ ...................................................................... .. ..... ..

Người nộp thuế thông báo về việc hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

STT

CQT cấp

Ký hiệu mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơnSố hóa đơn điện tửNgày lập hóa đơnLoại áp dụng hóa đơn điện tửHủy/ Điều chỉnh/ Thay thế/ Giải trìnhLý do
12345678
Ghi chú: (2): Mã CQT cấp đối với hóa đơn có mã của CQT, hóa đơn không có mã của CQT để trống,

 

...., ngày...tháng…năm…

NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số người nộp thuế)

Trên đây là mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót. Bạn đọc có thể tải mẫu 04/SS-HĐĐT- thông báo hóa đơn điện tử có sai sót tại đây Mau-04-SS-HddT .

Kynangketoan.vn chúc các bạn thành công.

>>Bài viết tham khảo: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Mẫu số 01/TH-HĐĐT bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

Mẫu số 01/TH-HĐĐT bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo