TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 16/11/2017 17 phút đọc

Ở phần tổng quan về kế toán, Kỹ năng kế toán sẽ đưa ra những nội dung nền tảng, khái quát nhất về kế toán để bạn có cái nhìn tổng hợp về lĩnh vực này. Đồng thời, nêu lên những câu hỏi tổng quát, bài tập thực hành để bạn hiểu sâu hơn về Nguyên lí kế toán.

>>>>>Xem thêm: Báo cáo kế toán doanh nghiệp

1. Lí thuyết tổng quan về kế toán

Tổng quan về kế toán

Theo Luật Kế toán của Việt Nam, kế toán là việc thu thập, xử lí, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Đối tượng sử dụng thông tin của kế toán bên trong doanh nghiệp là Hội đồng quản trị, Ban giám đốc,… Đối tương bên ngoài doanh nghiệp là Nhà đầu tư, ngân hàng, các cơ quan hành chính,…lập trình vba trong excel (full)

Hoạt động của kế toán được phân chia chủ yếu thành 3 lĩnh vực: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán thuế. Kế toán có chức năng cơ bản là phản ánh và giám đốc; Chức năng cung cấp thông tin. Phương trình kế toán:

TÀI SẢN = NỢ PHẢI TRẢ + VỐN CHỦ SỞ HỮU

Một số giả định và nguyên tắc kế toán được thừa nhận cần nhớ: dạy kế toán

- Hoạt động liên tục: Việc ghi chép kế toán đặt trên giả định là doanh nghiệp đang hoạt động và sẽ tiếp tục hoạt động trong một tương lai có thể dự kiến được, doanh nghiệp không có ý định giải thể hoặc thu hẹp quy mô hoạt động của mình một cách nghiêm trọng trong tương lai gần.

- Nguyên tắc giá gốc: Yêu cầu tài sản phải được ghi nhận theo giá phí lịch sử, tức là giá thị trường hợp lí của tài sản tại thời điểm xảy ra nghiệp vụ kinh tế.

- Nguyên tắc nhất quán: Các chính sách và phương pháp mà doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất trong một kì kế toán năm. nên học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

- Nguyên tắc trọng yếu: Nguyên tắc này cho rằng nếu có những sai sót nhỏ, không trọng yếu có thể chấp nhận được nếu các khoản mục này không làm ảnh hưởng đến tính trung thực và hợp lí của báo cáo tài chính, tức là không làm thay đổi việc ra quyết định của những người sử dụng thông tin.

- Nguyên tắc thận trọng: Nguyên tắc này đòi hỏi doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

- Nguyên tắc phù hợp: Chi phí phải được ghi nhận phù hợp với doanh thu trong kỳ mà chi phí phát sinh để tại ra doanh thu. Doanh thu phải phù hợp với chi phí. Có doanh thu thì phải có chi phí, có chi phí chưa chắc có doanh thu.

Kế toán đã sử dụng một hệ thống bao gồm nhiều phương pháp để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, đó là: Phương pháp chứng từ; Phương pháp đối ứng tài khoản; Phương pháp tính giá; Phương pháp tổng hợp – cân đối. khóa học kế toán tổng hợp thực hành nâng cao

2. Câu hỏi ôn luyện kế toán cơ bản

tổng quan về kế toán

Để hiểu những nội dung một cách cô đọng, tổng quan về kế toán, bạn cần trả lời được những câu hỏi dưới đây:

1.Đối tượng nào sử dụng thông tin của kế toán? Kế toán cung cấp thông tin gì thích hợp cho việc ra quyết định của những đối tượng đó? Cho ví dụ minh họa theo từng đối tượng sử dụng thông tin kế toán? kế toán xây dựng

2.Chuẩn mực kế toán Việt Nam được xây dựng trên cơ sở nào? Luật Kế toán quy định như thế nào khi luật pháp về kế toán Việt Nam không phù hợp với điều ước quốc tế? học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

3.Hãy cho biết nguyên tắc nhất quán được áp dụng trong kế toán với mục đích để làm gì? Nếu công ty vi phạm nguyên tắc nhất quán có ảnh hưởng gì đến lợi nhuận công ty hay không?

4.Trình bày chức năng của kế toán? Cho ví dụ cụ thể theo từng chức năng của kế toán?

5.Đối tượng của kế toán là gì? Đối tượng quản lí có phải là đối tượng kế toán hay không?

6.Hãy cho biết các dấu hiệu nào mà công ty không hoạt động liên tục? Cho ví dụ minh họa cụ thể trong từng trường hợp?

7.Trình bày mối quan hệ giữa tài sản và nguồn hình thành nên tài sản (nguồn vốn), ý nghĩa? Khi một giao dịch phát sinh ảnh hưởng như thế nào đến phương trình kế toán. Giao dịch nào sẽ làm thay đổi vốn chủ sở hữu và giao dịch nào sẽ không ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu của công ty>

8.Hãy định nghĩa thế nào là tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu? Anh chị hãy giải thích thế nào là nguồn hình thành tài sản? Có tài sản nào không có nguồn hình thành không?

9.Giả định thước đo tiền tệ là gì? Lạm phát ảnh hưởng gì đến giả định này hay không?

10.Thế nào là giả định thực thể kinh doanh? Cho ví dụ minh họa để phân biệt được giao dịch nào thuộc đối tượng theo dõi của kế toán và giao dịch này không thuộc đối tượng theo dõi của kế toán? kế toán xây dựng cơ bản

11.Doanh thu được ghi nhận khi nào? Cho biết trong trường hợp công ty vi phạm nguyên tắc phù hợp? Trong trường hợp công ty vi phạm nguyên tắc phù hợp có ảnh hưởng gì đến lợi nhuận của công ty hay không? Anh chị hãy cho ví dụ minh họa? hàm vlookup excel

12.Trình bày nguyên tắc thận trọng và nguyên tắc trọng yếu? Nguyên tắc thận trọng được áp dụng khi nào? Trong trường hợp nào kế toán phải vận dụng nguyên tắc trọng yếu?

13.Trình bày các phương pháp của kế toán? Mối quan hệ giữa các phương pháp này? Trong một doanh nghiệp sản xuất các phương pháp này được thể hiện như thế nào?

14.Một công ty có tài sản là 500.000.000 đồng và các khoản nợ là 200.000.000 đồng. Hỏi vốn chủ sở hữu doanh nghiệp là bao nhiêu? Nếu tổng tài sản tăng thêm 20% nhưng vốn chủ sở hữu không đổi, nợ phải trả tăng lên hay giảm đi, tăng hoặc giảm bao nhiêu.

15.Một công ty có tài sản là 800.000.000 đồng và các khoản nợ là 400.000.000 đồng. Nếu tổng tài sản tăng 200.000.000 đồng và các khoản nợ tăng 100.000.000 đồng trng cùng một kì kế toán, thì vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng hay giảm bao nhiêu?

16.Việc trả một khoản nợ sẽ làm tăng tài sản và giảm các khoản nợ. Điều này có đúng không? Hãy giải thích và cho ví dụ cụ thể để minh họa?

17.Vốn chủ sở hữu của công ty tăng lên trong trường hợp nào? Cho ví dụ cụ thể cho mỗi trường hợp làm tăng vốn chủ sở hữu? thanh toán t/t

18.Vốn chủ sở hữu của công ty giảm xuống trong trường hợp nào? Cho ví dụ cụ thể cho mỗi trường hợp làm giảm vốn chủ sở hữu?

19.Trong trường hợp nào các giao dịch phát sinh nhưng không làm thay đổi vốn chủ sở hữu của công ty? Cho ví dụ minh họa?

20.Một công ty có tài sản là 1.000.000.000 đồng và các khoản nợ là 400.000.000 đồng. Nếu tăng nự phải trả lên 200.000.000 đồng thì vốn chủ sở hữu của công ty cho thay đổi hay không? Vì sao?

>>>>>> Tham khảo thêm: Có nên tự học kế toán tổng hợp tại nhà

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Kỹ năng kế toán chúc bạn thành công!

Để hiểu rõ và nắm bắt hệ thống được các công việc của kế toán cần làm trong doanh nghiệp, ngoài việc tự trau dồi thêm kiến thức kế toán, các bạn cũng nên tham khảo thêm các khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại đây: Học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tốt nhất

học xuất nhập khẩu ở hà nội

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Học kế toán tổng hợp ở đâu tại Hà Nội

Học kế toán tổng hợp ở đâu tại Hà Nội

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo