Bài tập tổng quan về kế toán - bài 10 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 12/07/2024 3 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán - bài 9 tự giải

Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, vào ngày 31/12/2010 có các tài liệu sau: (đơn vị tính: đồng) học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

- Tiền mặt 200.000.000

- Nhà xưởng 400.000.000

- Công cụ dụng cụ 10.000.000 Học nguyên lý kế toán

- Vốn chủ sở hữu 600.000.000

- Nợ phải trả người bán 100.000.000

- Phải thu khác 10.000.000

- Nguyên vật liệu Y tự học xuất nhập khẩu

- Phải trả khác 10.000.000

Yêu cầu: Tìm giá trị Y và lập bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp vào ngày 30/12/2010. Nên học kế toán ở đâu

>>>> Tham khảo thêm: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

học xuất nhập khẩu ở đâu

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập tổng quan về kế toán - bài 8 tự giải

Bài tập tổng quan về kế toán - bài 8 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

T
Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán

[…] Bài 10: Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh , vào ngày 31/12/2010 có các tài liệu sau: (đơn vị tính: đồng)..…..xem thêm […]

Trả lời
16:01 15/12/2017
G
Bài tập tổng hợp về kế toán - bài 9 tự giải

[…] >>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 10 tự giải […]

Trả lời
17:03 20/11/2017
G
Bài tập tổng hợp về kế toán - bài 11 tự giải

[…] >>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 10 tự giải […]

Trả lời
15:22 20/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo