Bài tập tổng quan về kế toán - bài 8 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 20/11/2017 5 phút đọc

>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán - bài 7 tự giải

Giả sử đầu năm tổng tài sản của công ty là 1.000.000.000 đồng và tổng nợ phải trả là 500.000.000 đồng học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

1.Nếu trong năm tổng tài sản tăng lên 200.000.000 đồng và tổng nợ phải trả giảm đi 100.000.000 đồng thì vốn chủ sở hữu cuối năm là bao nhiêu?

2.Nếu vốn chủ sở hữu tăng lên 300.000.000 đồng, nguồn vốn tăng 200.000.000 đồng thì nợ phải trả cuối năm là bao nhiêu?Học kế toán ở đâu tốt tphcm

3.Nếu nguồn vốn tăng lên 200.000.000 đồng, vốn chủ sở hữu tăng 100.000.000 đồng thì tổng tài sản cuối năm sẽ là bao nhiêu?

4.Nếu nguồn vốn tăng lên 200.000.000 đồng, nợ phải trả giảm đi 100.000.000 đồng thì tổng nguồn vốn cuối năm là bao nhiêu? Học kế toán ngắn hạn

5.Nếu tổng tài sản không đổi, nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên 100.000.000 đồng thì tổng nguồn vốn cuối năm sẽ là bao nhiêu?

6.Nếu trong năm tổng tài sản giảm 200.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu tăng 100.000.000 thì tổng nợ phải trả cuối năm là bao nhiêu? tự học xuất nhập khẩu

7.Nếu trong năm tổng nguồn vốn giảm 200.000.000 và vốn chủ sở hữu tăng 100.000.000 đồng thì tổng nợ phải trả cuối năm là bao nhiêu?

8.Nếu trong năm tổng nợ phải trả tăng 300.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu giảm 100.000.000 đồng thì tổng tài sản của công ty cuối năm là bao nhiêu?

9.Nếu trong năm tổng nguồn vốn tăng 300.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu giảm 100.000.000 đồng thì tổng tài sản của công ty cuối năm là bao nhiêu?

10.Nếu trong năm tổng nguồn vốn giảm 200.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu tăng 100.000.000 đồng thì tổng nợ phải trả cuối năm là bao nhiêu?

>>>> Tham khảo thêm: học kế toán ở đâu tốt tại hà nội

hoc xuat nhap khau o dau

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập tổng hợp về kế toán - bài 7 tự giải

Bài tập tổng hợp về kế toán - bài 7 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

4 Bình luận

U
hồ thị bảo uyên

1. 600000000 đồng 2. 200.000.000 đồng 3. 200.000.000 đồng. 4.1.000.000.000 đồng 5. 1.100.000.000 đồng 6. 200.000.000 đồng 7. 400.000.000 đồng 8. 1.000.000.000 đồng 9. 1.000.000.000 đồng 10. 800.000.000 đồng.

Trả lời
08:05 22/09/2021
T
Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán

[…] Bài 8: Giả sử đầu năm tổng tài sản của công ty là 1.000.000.000 đồng và tổng nợ phải trả là 500.000.000 đồng...…xem thêm […]

Trả lời
12:16 24/11/2017
G
Bài tập tổng hợp về kế toán - bài 7 tự giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập tổng hợp về kế toán – bài 8 tự giải […]

Trả lời
17:01 20/11/2017
G
Bài tập tổng hợp về kế toán - bài 9 tự giải

[…] >>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 8 tự giải […]

Trả lời
15:00 20/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo