Bài tập tổng quan về kế toán – bài 8 tự giải

Bài tập tổng quan về kế toán - bài 8 tự giải

>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 7 tự giải

Giả sử đầu năm tổng tài sản của công ty là 1.000.000.000 đồng và tổng nợ phải trả là 500.000.000 đồng học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

1.Nếu trong năm tổng tài sản tăng lên 200.000.000 đồng và tổng nợ phải trả giảm đi 100.000.000 đồng thì vốn chủ sở hữu cuối năm là bao nhiêu?

2.Nếu vốn chủ sở hữu tăng lên 300.000.000 đồng, nguồn vốn tăng 200.000.000 đồng thì nợ phải trả cuối năm là bao nhiêu?Học kế toán ở đâu tốt tphcm

3.Nếu nguồn vốn tăng lên 200.000.000 đồng, vốn chủ sở hữu tăng 100.000.000 đồng thì tổng tài sản cuối năm sẽ là bao nhiêu?

4.Nếu nguồn vốn tăng lên 200.000.000 đồng, nợ phải trả giảm đi 100.000.000 đồng thì tổng nguồn vốn cuối năm là bao nhiêu? Học kế toán ngắn hạn

5.Nếu tổng tài sản không đổi, nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên 100.000.000 đồng thì tổng nguồn vốn cuối năm sẽ là bao nhiêu? 

6.Nếu trong năm tổng tài sản giảm 200.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu tăng 100.000.000 thì tổng nợ phải trả cuối năm là bao nhiêu? tự học xuất nhập khẩu

7.Nếu trong năm tổng nguồn vốn giảm 200.000.000 và vốn chủ sở hữu tăng 100.000.000 đồng thì tổng nợ phải trả cuối năm là bao nhiêu?

8.Nếu trong năm tổng nợ phải trả tăng 300.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu giảm 100.000.000 đồng thì tổng tài sản của công ty cuối năm là bao nhiêu?

9.Nếu trong năm tổng nguồn vốn tăng 300.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu giảm 100.000.000 đồng thì tổng tài sản của công ty cuối năm là bao nhiêu?

10.Nếu trong năm tổng nguồn vốn giảm 200.000.000 đồng và vốn chủ sở hữu tăng 100.000.000 đồng thì tổng nợ phải trả cuối năm là bao nhiêu?

>>>> Tham khảo thêm: học kế toán ở đâu tốt tại hà nội

hoc xuat nhap khau o dau

 

Rate this post

4 thoughts on “Bài tập tổng quan về kế toán – bài 8 tự giải

 1. 1. 600000000 đồng
  2. 200.000.000 đồng
  3. 200.000.000 đồng.
  4.1.000.000.000 đồng
  5. 1.100.000.000 đồng
  6. 200.000.000 đồng
  7. 400.000.000 đồng
  8. 1.000.000.000 đồng
  9. 1.000.000.000 đồng
  10. 800.000.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *