Bài tập tổng quan về kế toán - bài 12 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 20/11/2017 5 phút đọc

>>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán - bài 11 tự giải

Đề bài: Giả sử có các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hướng biến động của các đối tượng kế toán được cho như sau:

1.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 nguồn vốn tăng đối ứng với một nguồn vốn khác giảm.

2.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng tài sản giảm đối ứng với nguồn vốn giảm. Học kế toán ở đâu tốt

3.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản tăng đối ứng với 1 nguồn vốn tăng. học xuất nhập khẩu ở đâu

4.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản giảm đối ứng với một tài sản khác cũng giảm.

5.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng kế toán theo hướng tài sản tăng đối ứng với nguồn vốn tăng học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

6.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản tăng đối ứng 1 tài sản giảm.

7.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 nguồn vốn tăng đối ứng với 2 nguồn vốn giảm

8.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản giảm đối ứng với 2 nguồn vốn giảm.

9.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 1 tài sản tăng đối ứng 2 nguồn vốn tăng. khóa học kế toán ngắn hạn tại tphcm

10.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 nguồn vốn giảm đối ứng với 1 nguồn vốn tăng.

11.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản giảm đối ứng 1 nguồn vốn giảm.

12.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 3 đối tượng kế toán theo hướng 2 tài sản tăng đối ứng 1 nguồn vốn tăng.

Yêu cầu: Anh chị hãy cho các ví dụ về nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các tình huống trên.

>>> Tham khảo thêm: Khóa học kế toán thực hành ở Hà Nội và tp HCM

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập tổng quan về kế toán - bài 11 tự giải

Bài tập tổng quan về kế toán - bài 11 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 11 tự giải

[…] >>>>>Tham khảo thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 12 tự giải […]

Trả lời
17:04 20/11/2017
T
Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán

[…] Bài 12: Giả sử có các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hướng biến động của các đối tượng kế toán được cho như sau..…..xem thêm […]

Trả lời
16:38 20/11/2017
G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 13 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 12 tự giải […]

Trả lời
15:57 20/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo