Bài tập tổng hợp về kế toán - bài 7 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 16/07/2024 5 phút đọc

>>>> Xem thêm: Bài tập tổng hợp về kế toán - bài 6 tự giải

Có tài liệu tại một doanh nghiệp sản xuất, vào ngày 31/12/2010 có các tài liệu sau (đơn vị tính: đồng ). Học kế toán ở đâu tốt tphcm

1.Vay ngắn hạn 45.000.000

2.Máy móc thiết bị 480.000.000

3.Phải trả cho người bán 10.000.000

4.Tạm ứng 6.000.000

5.Phải trả công nhân viên 3.000.000

6.Ký quỹ, ký cước ngắn hạn 3.000.000

7.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 40.000.000

8.Sản phẩm dở dang 54.000.000

9.Nguyên vật liệu chính 62.000.000 tự học kế toán thuế

10.Phải thu của khách hàng 3.000.000

11.Tiền mặt 12.000.000

12.Nợ dài hạn 196.000.000

13.Nguồn vốn kinh doanh 1.120.000.000

14.Kho tàng 150.000.000

15.Vật liệu phụ 11.000.000

16.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 30.000.000

17.Quỹ dự phòng phải trả 10.000.000

18.Thành phẩm X khóa học xuất nhập khẩu

19.Phương tiện vận tải 200.000.000

20.Nhà xưởng Y

21.Các khoản phải trả khác 3.000.000

22.Các loại công cụ - dụng cụ 21.000.000

23.Lãi chưa phân phối 27.000.000

24.Hàng đang đi trên đường 12.000.000

25.Tiền gửi ngân hàng 40.000.000

Yêu cầu: Hãy phân biệt tài sản và nguồn vốn của các khoản mục được cho như trên. Xác định X, Y. Biết rằng Y = 6X. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

>>>> Tham khảo thêm: kế toán thiên ưng có tốt không

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập tổng quan về kế toán - bài 6 tự giải

Bài tập tổng quan về kế toán - bài 6 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 6 tự giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 6 tự giải […]

Trả lời
17:01 20/11/2017
G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 8 tự giải

[…] >>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 7 tự giải […]

Trả lời
14:53 20/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo