Bài tập tổng quan về kế toán - bài 11 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 20/11/2017 3 phút đọc

>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán - bài 10 tự giải

Tại công ty TNHH Hoàng Gia có số liệu liên quan vào ngày 31/12/2010 đươc kế toán ghi nhận trong tài liệu sau: (đơn vị tính: đồng).

- Nợ phải trả người bán 100.000.000

- Phải thu khác 10.000.000

- Nguyên vật liệu 90.000.000

- Phải trả khác 10.000.000

- Quyền sử dụng đất X học kế toán thuế online

- Tiền mặt 200.000.000

- Nhà xưởng 400.000.000

- Công cụ dụng cụ 10.000.000 khóa học xuất nhập khẩu

- Vốn chủ sở hữu 1.600.000.000

- Tiền gửi ngân hàng 120.000.000

Tìm X và lập bảng cân đối kế toán của công ty vào ngày 31.12.2010.

>>>>Tham khảo thêm: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt tphcm

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập tổng quan về kế toán - bài 10 tự giải

Bài tập tổng quan về kế toán - bài 10 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

3 Bình luận

T
Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán

[…] Bài 12: Giả sử có các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hướng biến động của các đối tượng kế toán được cho như sau..…..xem thêm […]

Trả lời
15:31 15/12/2017
G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 7 tự giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 11 tự giải […]

Trả lời
17:03 20/11/2017
G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 12 tự giải

[…] >>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 11 tự giải […]

Trả lời
15:30 20/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo