Bài tập tổng quan về kế toán – bài 11 tự giải

Bài tập tổng quan về kế toán - bài 11 tự giải

>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 10 tự giải

Tại công ty TNHH Hoàng Gia có số liệu liên quan vào ngày 31/12/2010 đươc kế toán ghi nhận trong tài liệu sau: (đơn vị tính: đồng).

– Nợ phải trả người bán                                    100.000.000

– Phải thu khác                                                  10.000.000

– Nguyên vật liệu                                              90.000.000

– Phải trả khác                                                  10.000.000

– Quyền sử dụng đất                                         X học kế toán thuế online

– Tiền mặt                                                         200.000.000

– Nhà xưởng                                                     400.000.000

– Công cụ dụng cụ                                            10.000.000 khóa học xuất nhập khẩu

– Vốn chủ sở hữu                                             1.600.000.000

– Tiền gửi ngân hàng                                        120.000.000

Tìm X và lập bảng cân đối kế toán của công ty vào ngày 31.12.2010.

>>>>Tham khảo thêm: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt tphcm

 

Rate this post

3 thoughts on “Bài tập tổng quan về kế toán – bài 11 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *