Bài tập tổng quan về kế toán - bài 14 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 20/11/2017 5 phút đọc

>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán - bài 13 tự giải

Tại công ty TNHH sản xuất thương mại Thành Long, trong đó có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

Tài liệu 1: Số liệu có liên quan đến nguồn vốn kinh doanh đầu kỳ:

- Vốn của ông A: 1.200.000.000 đồng

- Vốn của ông B: 800.000.000

- Vốn của ông C: 900.000.000

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1.Cổ đông A góp vốn vào doanh nghiệp 1 tài sả cố định trị giá 400.000.000 đồng

2.Ông B góp thêm 300.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng

3.Doanh nghiệp dùng quỹ đầu tư phát triển bổ sung nguồn vốn kinh doanh 200.000.000 đồng Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

4.Nhận góp vốn tham gia liên doanh bằng tiền mặt 500.000.000 đồng

5.Ông A chuyển nhượng 300.000.000 đồng cho ông C bằng tiền mặt

6.Ông C chuyển lại 1/3 phần vốn của mình cho ông B trị giá 500.000.000 đồng, bằng chuyển khoản

7.Thực hiện bút toán kết chuyển nguồn vốn từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản sang nguồn vốn kinh doanh 500.000.000 đồng khóa học xuất nhập khẩu

8.Xuất quỹ tiền mặt trả lại vốn góp cho công ty X 300.000.000 đồng khóa học kế toán căn bản

9.Xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng 20.000.000 đồng

10.Chuyển khoản tiền gửi ngân hàng nộp thuế cho Nhà nước 23.000.000 đồng

11.Chuyển khoản trả nợ cho người bán 100.000.000 đồng

12.Khách hàng trả nợ 300.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng

Yêu cầu:

1.Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào tài khoản nguồn vốn kinh doanh học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

2.Tính tổng phát sinh tăng, tổng phát sinh giảm và số dư cuối kì của tài khoản nguồn vốn kinh doanh

Tham khảo thêm: học kế toán ở đâu tốt nhất tphcm

khóa học logistics dành cho người mới bắt đầu

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập tổng quan về kế toán - bài 13 tự giải

Bài tập tổng quan về kế toán - bài 13 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo