Bài tập tổng quan về kế toán - bài 15 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 20/11/2017 5 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập tổng quan về kế toán - bài 14 tự giải

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh dưới đây ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp như thế nào?

- Mua bảo hiểm cháy nổ với thời hạn là 2 năm đã thanh toán bằng chuyển khoản. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

- Tạm ứng cho nhân viên phòng kinh doanh đi mua hàng hóa.

- Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp.

- Thanh toán lương cho công nhân viên trong doanh nghiệp bằng tiền mặt.

- Khách hàng thanh toán tiền hàng bằng tiền gửi ngân hàng.

- Vay dài hạn ngân hàng để mua tài sản cố định.

- Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt. dạy kế toán

- Mua hàng hóa nhập kho thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.

- Bổ sung vốn kinh doanh từ lợi nhuận chưa phân phối.

- Chi tiền mặt trả nợ cho nhà cung cấp. diễn đàn xuất nhập khẩu

- Vay ngắn hạn ngân hàng nhập quỹ tiền mặt.học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

- Ứng trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt.

- Đầu từ vào công ty con bằng gửi ngân hàng.

- Cho vay ngắn hạn bằng chuyển khoản.

- Mua chứng khoán ngắn hạn thanh toán bằng tiền mặt.

- Mua công cụ dụng cụ chưa thanh toán cho người bán.

- Chi tiền mặt để đưa người lao động đi nghỉ mát bằng quỹ phúc lợi.

>>>> Tham khảo thêm: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

lớp học chứng chỉ xuất nhập khẩu

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập tổng quan về kế toán - bài 14 tự giải

Bài tập tổng quan về kế toán - bài 14 tự giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

T
Hệ thống bài tập về tổng quan kế toán

[…] Bài 15. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh dưới đây ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp như thế nào?.…..xem thêm […]

Trả lời
08:43 21/11/2017
G
Bài tập tổng quan về kế toán - bài 14 tự giải

[…] Tham khảo thêm: Bài tập tổng quan về kế toán – bài 15 tự giải […]

Trả lời
17:08 20/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo