Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 12 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 12 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 11 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – Bài 12

Đề bài: Giả sử công ty TNHH sản xuất, kinh doanh thương mại Hoàng Mai có các tài liệu như sau:

  1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 560.000.000 đồng
  2. Khoản giảm giá cho số sản phẩm đã bán: 10.000.000 đồng
  3. Hàng bán bị trả lại: 5.000.000 đồng tự học kế toán thuế
  4. Giá xuất kho của hàng đã tiêu thụ: 300.000.000 đồng
  5. Chi phí bán hàng: 32.000.000 đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 28.000.000 đồng
  6. Thuế xuất khẩu: 16.000.000 đồng 
  7. Doanh thu hoạt động tài chính: 28.000.000 đồng, thu nhập khác: 16.000.000 đồng Học kế toán thuế
  8. Chi phí tài chính là 24.000.000 đồng, chi phí khác là 16.000.000 đồng
  9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 10.000.000 đồng học xuất nhập khẩu
  10. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo thuế suất 28%

Yêu cầu: Hãy lập bảng: “Kết quả hoạt động kinh doanh

>>>> Có thể bạn quan tâm: Trung tâm đào tạo kế toán uy tín ở Hà Nội và tphcm

học xuất nhập khẩu trung tâm nào uy tín

Rate this post

2 thoughts on “Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 12 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *