Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 13 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 13 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 12 tự giải

Các cổ đông dự định tiến hành thành lập công ty TNHH Hùng Anh với các số liệu được cho như sau:

  1. Tiến hành mua trả tiền ngay quyền sử dụng đát trị giá 1.200.000.000 đồng Học kế toán ngắn hạn
  2. Các khoản chi phí phải trả ngay liên quan đến việc mua sắm trụ sở, nhà kho, phân xưởng,… 1.200.000.000 đồng
  3. Giá trị hàng tồn kho cần dự trữ là 250.000.000 đồng, trong đó theo thỏa thuận với nhà cung cấp, đơn vị có thể nợ lại 40% trong vòng 1 năm
  4. Tiến hành mua xe chở hàng trị giá 600.000.000 đồng, trả chậm trong vòng 3 năm, số tiền phải thanh toán ngay khi mua là 200.000.000 đồng
  5. Mua vật dụng văn phòng trị giá 100.000.000 đồng, dự kiến thanh toán khoản 50%, số còn lại người bán cho công ty nợ
  6. Đơn vị có thể chấp quyền sử dụng đất để vay dài hạn ngân hàng, theo đánh giá đơn vị được quyền vay tối đa 70% giá trị quyền sử dụng đát hiện có
  7. Theo dự tính, đơn vị cần có một lượng vốn bằng tiền để chi trả các khoản chi phí phát sinh trong thời gian doanh nghiệp thanh lập và mới đi vào hoạt động là 360.000.000 đồng 
  8. Dự kiến trong kỳ doanh thu dịch vụ nhận trước bằng tiền gửi ngân hàng là 200.000.000 đồng hoc ke toan thuc hanh

Yêu cầu: Hãy xác định số vốn phải bỏ ra ban đầu để thành lập doanh nghiệp trên. Lập bảng cân đối kế toán tại thời điểm thành lập doanh nghiệp.

>>>>>> Có thể bạn đang cần: nên học kế toán thực hành ở đâu

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 13 tự giải
Đánh giá bài viết

2 thoughts on “Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 13 tự giải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *