Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 14 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp - bài 14 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 13 tự giải

Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – Bài 14

Công ty TNHH Hoàng Minh ban đầu được thành lập với các dữ liệu sau:

1.Cổ đông góp vốn cho đơn vị bằng tiền trị giá 1.200.000.000 đồng, 4/5 số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của đơn vị ở ngân hàng, phần còn lại được đơn vị nhập vào quỹ tiền mặt. Học nguyên lý kế toán

2.Cổ đông góp vốn cho đơn vị một lượng hàng tồn kho trị giá 200.000.000 đồng và một lượng tài sản cố định trị giá 800.000.000 đồng tự học xuất nhập khẩu

3.Cổ đông góp vốn cho đơn vị là 400.000.000 đồng, chuyển vào tài khoản tiền gửi ngân hàng 200.000.000 đồng, số còn lại chưa chuyển cho doanh nghiệp theo quy định hoc ke toan thuc hanh

Yêu cầu: Liệt kê tài sản và nguồn vốn tại doanh nghiệp. Lập bảng cân đối kế toán tại thời điểm doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động

>>>> Có thể bạn quan tâm: Khóa đào tạo kế toán ở Hà Nội và TPHCM

trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

Rate this post

3 thoughts on “Bài tập về báo cáo kế toán doanh nghiệp – bài 14 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *