Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 1 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 04/12/2017 9 phút đọc

>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 10 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Bài 1

Đề bài: Công ty TNHH Huy Đạt chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thế, có các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

- Tài khoản 152 (5.000 kg): 55.000.000 đồng

- Tài khoản 153 (5 đơn vị): 2.000.000 đồng

- Tài khoản 154: 3.200.000 đồng

- Tài khoản 214: 124.000.000 đồng

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1.Nhập kho 5.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 14.300 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản.

2.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 50.000.000 đồng, cho bộ phận quản lí phân xưởng là 10.000.000 đồng. lớp học kế toán thuế

3.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ lương. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT, 1% BHTN. Học kế toán ở đâu tốt

kế toán chi phí sản xuất

4.Mua một thiết bị sản xuất có giá mua theo hóa đơn là 519.200.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, chưa thanh toán cho người bán. Thiết bị sản xuất có thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm. Chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử được kế toán tập hợp như sau: hoc ke toan tong hop

- Xuất kho 500 kg nguyên vật liệu để sản xuất thử.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán là 1.000.000 đồng

- Chi phí khác thanh toán bằng tiền mặt là 1.000.000 đồng

5.Nhập kho 10 đơn vụ công cụ dụng cụ, đơn giá 440.000 đồng/đơn vị, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng tiền mặt. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

6.Mua một thiết bị sử dụng ở cửa hàng giới thiệu sản phẩm, giá mua theo hóa đơn 517.000.000 đồng, gồm 10 thuế GTGT, biết rằng thiết bị này có thời gian sử dụng hữu ích là 8 năm. Các chi phí lắp đặt chạy thử được kế toán ghi nhận như sau: học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

- Xuất kho 5 đơn vụ công cụ dụng cụ lắp đặt

- Chi phí thuê chuyên gia trả bằng chuyển khoản là 5.000.000 đồng

- Chi phí khác thnahh toán bằng tạm ứng là 1.000.000 đồng

- Chi phí dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán là 2.000.000 đồng

7.Xuất kho 5.000 kg nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm và 500 kg dùng cho bộ phận phục vụ sản xuất.

8.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 50.000.000 đồng.

9.Mua một thiết bị quản lí văn phòng có giá mua theo hóa đơn là 394.900.000 đòng, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng chuyển khoản. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt 1.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. Biết rằng thiết bị sử dụng văn phòng có thời gian sử dụng là 6 năm.

10.Tạm ứng cho nhân viên 3.000.000 đồng bằng tiền mặt.

11.Chi phí phát sinh tại phân xưởng sản xuất theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 22.000.000 đồng, công ty đã thanh toán bằng tiền mặt.

12.Cuối kỳ, nhập kho được 2.000 thành phẩm và 500 sản phẩm dở dang, biết rằng công ty đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Yêu cầu: Tính toán và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tính giá thành đơn vị sản phẩm, biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, mức khấu hao kỳ trước ở bộ phận sản xuất là 5.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 12.000.000 đồng, và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 8.000.000 đồng, xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền thời điểm (hay còn gọi là liên hoàn).

>>>> Có thể bạn đang cần: Khóa học kế toán doanh nghiệp tại Hà Nội và TPHCM

tự học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 10 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 10 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 10 có lời giải

[…] >>>>> Có thể bạn quan tâm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 1 t… […]

Trả lời
13:24 05/12/2017
G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 2 tự giải

[…] >>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 1 t… […]

Trả lời
11:20 04/12/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo