Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 8 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 01/12/2017 14 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 7 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 8

Đề bài: Tại một doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm A, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất xuất trước. Trong kỳ có các số liệu được kế toán ghi nhận như sau:

1.Nhập kho 2.000 kg nguyên vật liệu chính đơn giá 800.000 đồng/kg , thuế GTGT 10% chưa thanh toán cho khách hàng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ lô nguyên vật liệu chính về đến kho của doanh nghiệp là 3.150.000 đồng, gồm 5% thuế GTGT, doanh nghiệp thanh toán hộ người bán hàng bằng tiền mặt. Một tuần sau, doanh nghiệp chuyển khoản thanh toán cho khách hàng sau khi trừ khoản thanh toán hộ tiền vận chuyển và bốc dỡ.

2.Nhập kho 2.000 kg vật liệu phụ, đơn giá 39.000 đồng/kg, thuế GTGT 10%, thanh toán cho người bán hàng bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển 2.100.000 đồng, trong đó gồm 5% thuế GTGT, doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt. khóa học kế toán ngắn hạn

3.Xuất kho 1.000 kg nguyên vật liệu chính dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm A.

4.Xuất kho 2.000 kg vật liệu phụ, trong đó, dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm A là 1.500 kg, bộ phận quản lí phân xưởng là 500 kg. tự học xuất nhập khẩu

5.Xuất kho công cụ dụng cụ loại phân bổ 2 lần dùng cho phân xưởng trị giá 20.000.000 đồng. Nên học kế toán ở đâu

6.Tính ra tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất là 300.000.000 đồng, bộ phận quản lí phân xưởng là 100.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 50.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp là 100.000.000 đồng.

7.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ vào lương của người lao động. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN. học khai báo thuế

kế toán chi phí sản xuất

8.Khấu hao tài sản cố định trong kỳ 247.000.000 đồng, tính co bộ phận sản xuất là 177.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 30.000.000 đồng, bộ phận quản lí doanh nghiệp là 40.000.000 đồng.

9.Điện, nước, điện thoại phải trả theo hóa đơn là 44.000.000 đồng, trong đó thuế GTGT 10%, sử dụng cho bộ phận sản xuất là 20.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 10.000.000 đồng, bộ phận quản lí doanh nghiệp là 10.000.000 đồng. diễn đàn kế toán việt nam

10.Trong kỳ sản xuất hoàn thành 4.000 sản phẩm A nhập kho. Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 65.000.000 đồng, số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ là 200 sản phẩm. Biết rằng doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp nguyên vật liệu chính.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính giá thành đơn vị sản phẩm A.

Lời giải đề nghị:

Nhập kho vật liệu chính:

1a Nợ 1521 1.600.000.000

Nợ 133 160.000.000

Có 331 1.760.000.000

Thanh toán hộ tiền vận chuyển:

1b Nợ 331 3.150.000

Có 111 3.150.000

Doanh nghiệp chuyển khoản thanh toán:

1c Nợ 331 1.756.850.000

Có 112 1.756.850.000

Nhập kho vật liệu phụ: phân tích báo cáo tài chính

2a Nợ 1522 78.000.000

Nợ 133 7.800.000

Có 331 85.800.000

Chi phí vận chuyển:

2b Nợ 1522 2.100.000

Nợ 133 100.000

Có 111 2.100.000

Xuất kho nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm:

3 Nợ 621 800.000.000

Có 1521 800.000.000

Xuất kho vật liệu phụ:

4 Nợ 621 60.000.000

Nợ 627 20.000.000

Có 1522 80.000.000

Xuất kho công cụ, dụng cụ:

5a Nợ 142 20.000.000

Có 153 20.000.000

Loại phân bổ hai lần:

5bb Nợ 627 10.000.000

Có 142 10.000.000

Tiền lương phải trả:

6 Nợ 622 300.000.000

Nợ 627 100.000.000

Nợ 641 50.000.000

Nợ 642 100.000.000

Có 334 550.000.000

Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

7 Nợ 622 66.000.000

Nợ 627 22.000.000

Nợ 641 11.000.000

Nợ 642 22.000.000

Nợ 334 46.750.000

Có 338 167.750.000

Khấu hao tài sản cố định:

8 Nợ 627 177.000.000

Nợ 641 30.000.000

Nợ 642 40.000.000

Có 214 247.000.000

Chi phí khác phải trả:

9 Nợ 627 20.000.000

Nợ 641 10.000.000

Nợ 642 10.000.000

Nợ 133 4.000.000

Có 331 44.000.000

Kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm:

10 Nợ 154 1.575.000.000

Có 621 860.000.000

Có 622 366.000.000

Có 627 349.000.000

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ:

CPSXDDCK = [(40.000.000 + 800.000.000) / (4.000 + 200)] *200 = 40.000.000

Tổng giá thành nhập kho: học kế toán

Z = 65.000.000 + 1.575.000.000 – 40.000.000 = 1.600.000.000

Giá thành đơn vị sản phẩm:

Zđơn vị = 1.600.000.000 / 4.000 = 400.000 đồng/sản phẩm

Bút toán nhập kho thành phẩm:

8b Nợ 155 1.600.000.000

Có 154 1.600.000.000

>>>> Có thể bạn quan tâm: Lớp kế toán tổng hợp ở hà nội

học xuất nhập khẩu thực tế ở đâu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 7 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 7 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 7 có lời giải

[…] >>>>> Có thể bạn đang cần: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 8 c… […]

Trả lời
11:58 05/12/2017
G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 9 có lời giải

[…] >>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 8 c… […]

Trả lời
15:35 01/12/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo