Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 8 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 8 có lời giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 7 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 8

Đề bài: Tại một doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm A, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất xuất trước. Trong kỳ có các số liệu được kế toán ghi nhận như sau:

1.Nhập kho 2.000 kg nguyên vật liệu chính đơn giá 800.000 đồng/kg , thuế GTGT 10% chưa thanh toán cho khách hàng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ lô nguyên vật liệu chính về đến kho của doanh nghiệp là 3.150.000 đồng, gồm 5% thuế GTGT, doanh nghiệp thanh toán hộ người bán hàng bằng tiền mặt. Một tuần sau, doanh nghiệp chuyển khoản thanh toán cho khách hàng sau khi trừ khoản thanh toán hộ tiền vận chuyển và bốc dỡ.

2.Nhập kho 2.000 kg vật liệu phụ, đơn giá 39.000 đồng/kg, thuế GTGT 10%, thanh toán cho người bán hàng bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển 2.100.000 đồng, trong đó gồm 5% thuế GTGT, doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt. khóa học kế toán ngắn hạn

3.Xuất kho 1.000 kg nguyên vật liệu chính dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm A.

4.Xuất kho 2.000 kg vật liệu phụ, trong đó, dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm A là 1.500 kg, bộ phận quản lí phân xưởng là 500 kg. tự học xuất nhập khẩu

5.Xuất kho công cụ dụng cụ loại phân bổ 2 lần dùng cho phân xưởng trị giá 20.000.000 đồng. Nên học kế toán ở đâu

6.Tính ra tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất là 300.000.000 đồng, bộ phận quản lí phân xưởng là 100.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 50.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp là 100.000.000 đồng.

7.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ vào lương của người lao động. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN. học khai báo thuế

kế toán chi phí sản xuất

8.Khấu hao tài sản cố định trong kỳ 247.000.000 đồng, tính co bộ phận sản xuất là 177.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 30.000.000 đồng, bộ phận quản lí doanh nghiệp là 40.000.000 đồng.

9.Điện, nước, điện thoại phải trả theo hóa đơn là 44.000.000 đồng, trong đó thuế GTGT 10%, sử dụng cho bộ phận sản xuất là 20.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 10.000.000 đồng, bộ phận quản lí doanh nghiệp là 10.000.000 đồng. diễn đàn kế toán việt nam

10.Trong kỳ sản xuất hoàn thành 4.000 sản phẩm A nhập kho. Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 65.000.000 đồng, số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ là 200 sản phẩm. Biết rằng doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp nguyên vật liệu chính.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính giá thành đơn vị sản phẩm A.

Lời giải đề nghị:

Nhập kho vật liệu chính:

          1a               Nợ            1521                                            1.600.000.000

                             Nợ             133                                                160.000.000

                                               Có             331                            1.760.000.000

Thanh toán hộ tiền vận chuyển:

          1b               Nợ            331                                                  3.150.000

                                               Có             111                               3.150.000

Doanh nghiệp chuyển khoản thanh toán:

          1c               Nợ            331                                                1.756.850.000

                                               Có             112                             1.756.850.000

Nhập kho vật liệu phụ: phân tích báo cáo tài chính

          2a               Nợ            1522                                               78.000.000

                             Nợ            133                                                   7.800.000

                                               Có             331                              85.800.000

Chi phí vận chuyển:

          2b               Nợ            1522                                                 2.100.000

                             Nợ            133                                                      100.000

                                               Có             111                                2.100.000

Xuất kho nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm:

          3               Nợ            621                                                800.000.000

                                               Có             1521                         800.000.000

Xuất kho vật liệu phụ:

          4               Nợ            621                                                 60.000.000

                           Nợ            627                                                 20.000.000

                                               Có             1522                           80.000.000

Xuất kho công cụ, dụng cụ:

          5a               Nợ            142                                               20.000.000

                                               Có             153                            20.000.000

Loại phân bổ hai lần:

          5bb               Nợ           627                                               10.000.000

                                               Có             142                             10.000.000

Tiền lương phải trả:

          6               Nợ            622                                                 300.000.000

                           Nợ            627                                                 100.000.000

                           Nợ            641                                                   50.000.000

                           Nợ            642                                                 100.000.000

                                               Có             334                            550.000.000

Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

          7               Nợ            622                                                 66.000.000

                           Nợ            627                                                 22.000.000

                           Nợ            641                                                  11.000.000

                           Nợ            642                                                 22.000.000

                           Nợ            334                                                  46.750.000

                                            Có               338                            167.750.000

Khấu hao tài sản cố định:

          8               Nợ            627                                                 177.000.000

                           Nợ            641                                                   30.000.000

                           Nợ            642                                                   40.000.000

                                             Có                214                            247.000.000

Chi phí khác phải trả:

          9               Nợ            627                                                  20.000.000

                           Nợ            641                                                  10.000.000

                           Nợ            642                                                  10.000.000

                           Nợ            133                                                    4.000.000

                                             Có             331                                44.000.000

Kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm:

          10              Nợ            154                                              1.575.000.000

                                             Có             621                                860.000.000

                                             Có             622                                366.000.000

                                             Có             627                                349.000.000

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ:

CPSXDDCK = [(40.000.000 + 800.000.000) / (4.000 + 200)] *200 = 40.000.000

Tổng giá thành nhập kho:      học kế toán

          Z = 65.000.000 + 1.575.000.000 – 40.000.000 = 1.600.000.000

Giá thành đơn vị sản phẩm:

          Zđơn vị = 1.600.000.000 / 4.000 = 400.000 đồng/sản phẩm

Bút toán nhập kho thành phẩm:

          8b               Nợ            155                                                 1.600.000.000

                                             Có             154                                1.600.000.000

>>>> Có thể bạn quan tâm: Lớp kế toán tổng hợp ở hà nội

học xuất nhập khẩu thực tế ở đâu

3/5 - (2 bình chọn)

2 thoughts on “Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 8 có lời giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *