Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 10 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/07/2024 16 phút đọc

Để kiểm soát được tình hình bán hàng, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán cần làm việc với hệ thống các chứng từ về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Ở bài viết này, Kỹ năng kế toán sẽ tổng hợp toàn bộ các dạng bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để các bạn luyện tập nhiều hơn.

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Bài 10

Bài tập: Tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh Thuận Phát, kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ, có các số liệu liên quan trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản: lop hoc ke toan

- Tài khoản 152 (4.000 kg): 100.000.000 đồng

- Tài khoản 154: 3.700.000 đồng

Tài liệu 2: Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh liên quan như sau:

1.Nhập kho 1.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá mua 25.000 đồng/kg, thuế GTGT 10% chưa thanh toán tiền cho khách hàng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ lô nguyên vật liệu này về đến kho của doanh nghiệp là 2.200.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, doanh nghiệp đã thanh toán hộ cho người bán bằng tiền mặt.

2.Nhập kho một công cụ dụng cụ trị giá mua trên hóa đơn chưa có thuế là 3.000.000 đồng, thuế GTGT 10% thanh toán bằng tiền mặt. Biết rằng công cụ dụng cụ này được sử dụng ở bộ phận quản lí phân xưởng, thuộc loại phân bổ 3 lần. Học kế toán thuế

3.Nhập kho 2.000 kg nguyên vật liệu đơn giá mua là 27.500 đồng/kg, bao gồm 10% thuế GTGT thanh toán cho khách hàng bằng chuyển khoản. Người bán giao hàng tại kho của doanh nghiệp.

4.Mua một tài sản cố định có thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm, dùng tại bộ phận sản xuất sản phẩm, giá mua là 330.000.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán cho khách hàng bằng chuyển khoản.

5.Xuất kho 1.200 kg nguyên vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm và 400 kg dùng ở bộ phận quản lí phân xưởng. học kế toán thực tế ở đâu

6.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 20.000.000 đồng, bộ phận quản lí phân xưởng là 10.000.000 đồng.

kế toán chi phí sản xuất

7.Trích BHXH, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT, 1% BHTN.

8.Xuất kho công cụ, dụng cụ mua vào ở nghiệp vụ số 2. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

9.Các chi phí khác phát sinh tại phân xưởng sản xuất theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT thanh toán bằng tiền mặt 2.000.000 đồng.

10.Nhập kho 1.000 thành phẩm, số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ là 250, biết rằng chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ là 4.000.000 đồng. Mức khấu hao trong kỳ trước tại phân xưởng sản xuất là 6.000.000 đồng.

Yêu cầu: tự học xuất nhập khẩu

1.Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản liên quan.

2.Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào sổ nhật ký chung sau đó phản ánh vào sổ cái.

3.Tính giá thành đơn vị, doanh nghiệp áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp nguyên vật liệu trực tiếp.

Đề xuất lời giải:

Nhập kho nguyên vật liệu:

1a Nợ 152 25.000.000

Nợ 133 2.500.000

Có 331 27.500.000

Thanh toán hộ chi phí vận chuyển cho người bán:

1b Nợ 331 2.200.000

Có 111 2.200.000

Nhập kho công cụ, dụng cụ:

2 Nợ 153 3.000.000

Nợ 133 300.000

Có 111 3.300.000

Nhập kho nguyên vật liệu:

3 Nợ 152 50.000.000

Nợ 133 5.000.000

Có 112 55.500.000

Mua tài sản cố định:

4a Nợ 211 300.000.000

Nợ 133 30.00.000

Có 112 330.000.000

Mức khấu hao tăng trong kỳ:

Mức khấu hao = 300.000.000 / (10*12) = 2.500.000

Mức trích khấu hao kỳ này:

Mức trích KH = 6.000.000 + 2.500.000 = 8.500.000

Trích khấu hao TSCĐ trong tháng:

4b Nợ 627 8.500.000

Có 214 8.500.000

Xuất kho nguyên vật liệu:

5 Nợ 621 30.000.000

Nợ 627 10.000.000

Có 152 40.000.000

Tiền lương phải trả cho CB – CNV:

6 Nợ 622 20.000.000

Nợ 627 10.000.000

Có 334 30.000.000

Các khoản trích theo lương phải trả cho CB – CNV:

7 Nợ 622 4.400.000

Nợ 627 2.200.000

Nợ 334 2.550.000

Có 338 9.150.000

Xuất kho công cụ dụng cụ:

8a Nợ 142 3.000.000

Có 153 3.000.000

Thuộc loại phân bổ 3 lần, lần đầu phân bổ:

8b Nợ 627 1.000.000

Có 142 1.000.000

Chi phí khác phát sinh tại phân xưởng:

9 Nợ 627 2.000.000

Nợ 133 200.000

Có 111 2.200.000

Kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm:

10a Nợ 154 88.100.000

Có 621 30.000.000

Có 622 24.400.000

Có 627 33.700.000

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ:

CPSXDDCK = [(4.000.000 + 30.000.000) / (1.000 + 250)] * 250 = 6.800.000

Tổng giá thành nhập kho:

Tổng giá thành = 3.700.000 + 88.100.000 = 6.800.000 = 85.000.000

Giá thành đơn vị sản phẩm: tự học xuất nhập khẩu

Z đơn vị = 85.000.000 / 1.000 = 85.000

Bút toán nhập kho thành phẩm:

10b Nợ 155 85.000.000

Có 154 85.000.000

Bài tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được tham khảo từ: Kế toán Lê Ánh

Trên đây là bài tập và lời giải mẫu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Mong bài viết của kỹ năng kế toán sẽ hữu ích với bạn!

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 9 có lời giải

Để hiểu rõ và nắm chắc được các kiến thức về kế toán, các bạn nên tham khảo thêm các khóa học kế toán tại trung tâm. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về học kế toán thuế ở đâu tốt nhất

Kỹ năng kế toán chúc bạn thành công!

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 9 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 9 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 9 có lời giải

[…] >>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 10 … […]

Trả lời
13:23 05/12/2017
G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 1 tự giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 10 … […]

Trả lời
10:51 04/12/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo