Home / NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / Bài Tập / Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 1 tự giải

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 1 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 1 có lời giải

Tại một doanh nghiệp đầu tháng có tình hình tài sản và nguồn vốn như sau:

– Tài sản thiếu                                                   200.000

– Hao mòn tài sản cố định                              4.200.000

– Vay ngắn hạn                                             30.000.000             

– Sản phẩm dở dang                                       1.800.000

– Tiền mặt                                                       5.900.000

– Công cụ dụng cụ                                         1.000.000

– Phải trả người bán                                       5.600.000

– Phải trả công nhân viên                                  400.000

– Nguồn vốn kinh doanh                             100.000.000

– Tài sản cố định                                           85.000.000

– Nguyên vật liệu                                           8.000.000

– Lãi chưa phân phối                                      6.500.000

– Tiền gửi ngân hàng                                    11.000.000

– Phải thu khách hàng                                    1.300.000

– Thành phẩm                                               24.000.000

– Hàng gửi đi bán                                           8.500.000

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.Mua nguyên vật liệu (NVL) 5.000.000, nhập kho tiền chưa thanh toán cho người bán.

2.Xuất NVL cho bộ phận bán hàng 100.000, quản lí doanh nghiệp (QLDN) 150.000.

3.Chi tiền gửi ngân hàng (TGNH) mua công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận bán hàng trị giá 400.000, kế toán phân bổ trong 4 tháng.

4.Chi tiền mặt trả lương cho CNV 300.000

5.Tính tiền điện phải trả cho nhà cung cấp ở bộ phận bán hàng 50.000, bộ phận quản lí doanh nghiệp 100.000.

6.Tính tiền lương phải trả cho nhân viên bộ phận bán hàng 400.000, nhân viên QLDN 600.000

7.Bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn và bảo hiểm y tế được tính trích theo tỷ lệ quy định.

8.Xuất kho bán một số thành phẩm trị giá xuất kho 5.000.000 trị giá bán 10.000.000, khách hàng mua hàng trực tiếp tại DN và trả bằng tiền gửi NH.

9.Toàn bộ số thành phẩm gửi bán đầu kỳ người mua báo đã nhận được, giá bán của số thành phẩm này 40.000.000.

10.Vay ngắn hạn trả nợ người bán 2.000.000

11.Khách hàng trả nợ cho DN bằng tiền gửi NH 7.000.000.

12.Dùng lãi bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi 500.000

Yêu cầu:

1.Mở tài khoản và ghi số dư đầu kỳ.

2.Định khoản, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản có liên quan

3.Kết chuyển doanh thu, chi phí, giá vốn và xác định kết quả cuối kỳ.

4.Lập bảng cân đối kế toán và bảng cân đối tài khoản

>>>>> Có thể bạn quan tâm: Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 2 tự giải

Bài tập về sổ kế toán và hình thức sổ kế toán – bài 1 tự giải
Đánh giá bài viết

Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép

Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép

Bài tập về tài khoản kế toán và ghi sổ kép kế toán được Kỹ …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *