Home / NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN / Bài Tập / Hệ thống bài tập tổng quan về kế toán

Hệ thống bài tập tổng quan về kế toán

Bạn đang tìm hiểu nội dung lí thuyết về tổng quan kế toán nhưng muốn hiểu sâu hơn về nội dung này? Hệ thống bài tập dưới đây bao gồm cả bài tập có lời giải và bài tập tự giải sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn kiến thức tổng quan về kế toán.

>>>>>>Xem thêm: Học kế toán tổng hợp ở đâu tphcm

1.Bài tập có lời giải

Bài 1: Hãy cho biết các khoản mục được cho sẵn dưới đây có trong báo cáo tài chính nào?….xem tiếp

Bài 2: Hãy lựa chọn những sự kiện thuộc đối tượng theo dõi của kế toán trong các sự kiện được cho sau đây....xem tiếp

Bài 3: Cho biết khoản mục nào sau đây thuộc tài sản ký hiệu là chữ A, nợ phải trả ký hiệu chữ L, vốn chủ sở hữu ký hiệu SE, doanh thu ký hiệu chữ R và chi phí ký hiệu chữ E?...xem tiếp

Bài 4: Ông Chí Trung hiện đang có số tiền là 1.600.000.000 đồng dự định thành lập một doanh nghiệp thương mại Thành Long với các dữ liệu sau.…xem tiếp

Bài 5: Giả sử đầu năm tổng tài sản của công ty là 800.000.000  đồng và tổng nợ phải trả là 500.000.000 đồng...xem tiếp

bài tập tổng quan về kế toán

2.Bài tập tự giải

Bài 1: Ông Kiến Trung hiện đang có số tiền là 1.200.000.000 đồng dự định thành lập một doanh nghiệp thương mại Thành Hoa với các dữ liệu sau.…xem thêm

Bài 2: Tình hình tài sản của một doanh nghiệp được cho như sau.... xem thêm

Bài 3: Tại công ty sản xuất kinh doanh Tiến Thành, có tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2010 như sau (đơn vị tính: đồng).….xem thêm

Bài 4: Tình hình tài sản của công ty TNHH Sao Mai tính đến ngày 31/12/2010 như sau: (đơn vị tính: đồng)….liệt kê và tính nợ phải thu tại doanh nghiệp....xem thêm 

Bài 5: Tình hình tài sản của một công ty tính đến ngày 01/01/2010 như sau: (Đơn vị tính: đồng).....xem thêm

Bài 6: Số dư đầu tháng 04/2010 của một số tài khoản trong công ty Vạn Thành (đơn vị tính: đồng)……xem thêm

Bài 7: Tại một doanh nghiệp sản xuất, vào ngày 31/12/2010 có các tài liệu sau (đơn vị tính: đồng )….xem thêm

Bài 8: Giả sử đầu năm tổng tài sản của công ty là 1.000.000.000 đồng và tổng nợ phải trả là 500.000.000 đồng...…xem thêm

Bài 9:

*Tình huống 1: Ngày 25.04.2011, công ty Minh Long mua một lô hàng trị giá 200 triệu đồng……..xem thêm

Bài 10: Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh , vào ngày 31/12/2010 có các tài liệu sau: (đơn vị tính: đồng)..…..xem thêm

Bài 11: Tại công ty TNHH Hoàng Gia có số liệu liên quan vào ngày 31/12/2010 đươc ghi nhận trong tài liệu sau: (đơn vị tính: đồng)..…xem thêm

Bài 12: Giả sử có các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hướng biến động của các đối tượng kế toán được cho như sau..…..xem thêm

Bài 13: Ông Thanh Cường hiện đang óc số tiền là 3.500.000.000 đồng dự đinh thành lập một doanh nghiệp thương mai Thành Long với các dữ liệu sau...…xem thêm

Bài 14: Tại công ty TNHH sản xuất thương mại Thành Long, trong đó có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau..….xem thêm

Bài 15. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh dưới đây ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp như thế nào?.…..xem thêm

>>>>>> tham khảo thêm: Hệ thống bài tập về báo cáo kế toán của doanh nghiệp

Hệ thống bài tập tổng quan về kế toán
Đánh giá bài viết

Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép

Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép

Bài tập về tài khoản kế toán và ghi sổ kép kế toán được Kỹ …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *