Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 9 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 14/07/2024 5 phút đọc

>>>>>>Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 8 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - Bài 9

Tại doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại Phương Trinh, trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

Tài liệu 1: Số liệu có liên quan đến các khoản phải thu khách hàng đầu kỳ: học kế toán thực hành

- Phải thu khách hàng A: 150.000.000 đồng

- Phải thu khách hàng M: 120.000.000 đồng

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ có liên quan đến các khoản phải thu khách hàng:

1.Xuất kho hàng bán chưa thu tiền khách hàng B 24.000.000 đồng.

2.Nhận được giấy bán Có ngân hàng về khoản tiền khách hàng A thanh toán 50.000.000 đồng.ke toan tong hop

3.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 50.000.000 đồng.

4.Khách hàng B thanh toán cho đơn vụ phân nửa tiền mua hàng ở nghiệp vụ 1 bằng tiền mặt.

5.Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng X, trị giá bán lô hàng là 400.000.000 đồng, khách hàng X đã thanh toán nửa giá trị lô hàng bằng tiền mặt, phần còn lại sẽ thanh toán trong vòng 1 tháng.

6.Khách hàng X ở nghiệp vụ 5 thông báo lô hàng đã mua bị kém chất lượng, đơn vị chấp nhận giảm 10% giá trị lô hàng cho khách hàng X.

7.Khách hàng M trả nợ cho doanh nghiệp 120.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng.

8.Khách hàng X tiến hành thanh toán hết nợ phải trả cho đơn vị bằng tiền gửi ngân hàng.

Yêu cầu: học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở hà nội

1.Hãy phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào tài khoản phải thu khách hàng.

2.Tính tổng phát sinh tăng, tổng phát sinh giảm và số dư cuối kỳ của tài khoản phải thu khách hàng.

>>>>Có thể bạn đang cần: nên học kế toán thực hành ở đâu

tự học xuất nhập khẩu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 8 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 8 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 8 tự giải

[…] >>>>>> Có thể bạn quan tâm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 9 tự giải […]

Trả lời
13:46 24/11/2017
G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 10 tự giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 9 tự giải […]

Trả lời
16:33 22/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo