Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 6 tự giải

Hệ thống bài tập về tài khoản và ghi sổ kép bài 6 tự giải

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 5 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 6

Tại công ty TNHH sản xuất, thương mại và kinh doanh xuất nhập khẩu Hoàng Long, trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000 đồng

2.Người mua trả nợ bằng tiền mặt 300.000.000 đồng 

3.Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 200.000.000 đồng kế toán tổng hợp

4.Dùng tiền mặt trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng 300.000.000 đồng

5.Vay ngắn hạn ngân hàng 200.000.000 đồng để trả nợ cho người bán

6.Mua một số nguyên vật liệu trị giá 250.000.000 đồng chưa trả tiền người bán

7.Dùng tiền mặt mua một số công cụ trị giá 50.000.000 đồng

8.Cổ đông góp vốn bằng tài sản cố định hữu hình dùng cho bộ phận bán hàng trị giá 500.000.000 đồng học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở hà nội

9.Xuất nguyên liệu cho sản xuất sản phẩm trị giá 120.000.000 đồng.

10.Dùng lãi chưa phân phối để bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty là 50.000.000 đồng. khóa học kế toán tổng hợp

11.Mua chứng khoán ngắn hạn trị giá 200.000.000 đồng, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.

12.Chi tạm ứng cho nhân viên công ty 20.000.000 đồng bằng tiền mặt

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

>>>>Có thể bạn quan tâm: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất hà nội

Rate this post

3 thoughts on “Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 6 tự giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *