Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 4 tự giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 22/11/2017 6 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 3 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 4

Tình hình tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2010 được cho như sau (đồng):

1.Tạm ứng 10.000.000

2.Phải thu khách hàng 200.000.000

3.Tiền mặt 100.000.000

4.Phải trả người lao động 50.000.000

5.Vay ngắn hạn ngân hàng 150.000.000

6.Hao mòn lũy kế 60.000.000

7.Tiền gửi ngân hàng 200.000.000

8.Nguồn vốn kinh doanh 800.000.000 khóa học kế toán thuế

9.Hàng hóa 100.000.000

10.Văn phòng công ty X

11.Cổ phiếu dài hạn 50.000.000

12.Phải trả người bán 200.000.000

Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.Thanh toán cho người bán 100.000.000 đồng bẳng tiền gửi ngân hàng.

2.Tạm ứng 40.000.000 đồng bằng tiền mặt cho nhân viên công ty.

3.Khách hàng chuyển khoản trả nợ cho doanh nghiệp 100.000.000 đồng

4.Thanh toán nợ vay ngắn hạn 50.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng

5.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000 đồng

6.Mua 2.000 cổ phiếu dài hạn, giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu thanh toán bằng tiền mặt. ke toan tong hop

Yêu cầu:

1.Tìm X và lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

2.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3.Phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ phát sinh

4.Lập bảng cân đối tài khoản. Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ.

>>>> Có thể bạn quan tâm: học kế toán ở đâu tốt tại hà nội

tự học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 3 tự giải

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 3 tự giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 3 tự giải

[…] >>>>>>>Có thể bạn đang cần: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 4 tự giải […]

Trả lời
13:40 24/11/2017
G
Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép - bài 5 tự giải

[…] >>>>>> Xem thêm: Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 7 tự giải […]

Trả lời
15:51 22/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo