Cách ghi sổ kế toán theo phương pháp chứng từ ghi sổ

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/07/2024 8 phút đọc

Chứng từ là một trong bốn phương pháp ghi sổ kế toán phổ biến trong các doanh nghiệp. Là một kế toán, bạn cần có phương pháp chứng từ ghi sổ khoa học và hiệu quả. Bài viết dưới đây của Kỹ năng kế toán sẽ giới thiệu về đặc điểm của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ và phương pháp viết chứng từ ghi sổ.

>> Có thể bạn quan tâm: Học kế toán thực tế ở đâu

1. Đặc điểm của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

* Đặc điểm hình thức kế toán chứng từ ghi sổ học kế toán doanh nghiệp

- Chứng từ ghi sổ là chứng từ kế toán do kế toán lập trên cơ sở các chứng từ thực tế hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, cùng nội dung kinh tế

- Căn cứ ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm hai nội dung là: Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ và Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái.

* Ưu điểm

- Đơn giản, dễ ghi chép học xuất nhập khẩu

- Phân công lao động kế toán thuận lợi

* Nhược điểm

- Khối lượng công việc kế toán lớn do: Số lượng ghi chép nhiều, có hiện tượng trùng lặp

- Không có sự kiểm tra đối chiếu thường xuyên kết chuyển thuế gtgt

- Việc cung cấp thông tin khi có nhu cầu thường bị chậm

* Đối tượng áp dụng:

- Doanh nghiệp nhỏ,

- Số lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh ít

- Trình độ kế toán ở mức trung bình.

2. Cách ghi sổ kế toán theo phương pháp chứng từ ghi sổ

a. Công việc hàng ngày

- Kiểm tra chứng từ kế toán, lập bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại

- Từ chứng từ kế toán và bảng tổng hợp chứng từ kế toán vào Sổ quỹ, sổ, thẻ kế toán chi tiết. Đồng thời vào Chứng từ ghi sổ.

- Căn cứ vào chứng từ ghi sổ vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và Sổ Cái các Tài khoản hoc ke toan tong hop

b. Công việc cuối tháng

- Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết lên Bảng tổng hợp chi tiết

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên Sổ cái và Bảng tổng hợp chi tiết

- Chốt số dư cuối kỳ trên sổ cái và lên bảng Cân đối phát sinh.

- Kiểm tra tổng phát sinh Nợ/Có trên Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ với Bảng cân đối số phát sinh.

- Căn cứ số liệu đã kiểm tra trên bảng cân đối số phát sinh và Bảng tổng hợp chi tiết lập các Báo cáo tài chính.

- Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ

Bài viết tham khảo thêm:

Với những thông tin ở trên, Kỹ năng kế toán mong rằng bạn đã biết cách ghi sổ kế toán theo phương pháp chứng từ ghi sổ.

Nguồn tham khảo bài viết: Kế toán Lê Ánh

Kỹ năng kế toán chúc các bạn thành công!

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Nội dung cơ bản của Kế toán tiền lương

Nội dung cơ bản của Kế toán tiền lương

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo