Thủ tục hưởng chế độ thai sản với lao động nữ sinh con mới nhất

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 18/07/2024 8 phút đọc

Thủ tục hưởng chế độ thai sản với lao động nữ sinh con mới nhất các chị em thuộc đối tượng hưởng chế độ thai sản lưu ý chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để nhanh chóng nhận được trợ cấp thai sản theo đúng quy định.

Các trường hợp được hưởng chế độ thai sản

Thực tế chúng ta có tới 02 trường hợp xảy ra hoc ke toan qua mang

Trường hợp 1: Lao động nữ đang đóng BHXH thì nghỉ để sinh con và đủ điều kiện hưởng chế độ

Ví dụ: Chị A đang làm việc và đóng BHXH hàng tháng tới ngày sinh nghỉ việc để sinh con và có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

Trường hợp 2: Người lao động đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con và hưởng trợ cấp khi bảo lưu đóng BHXH

Ví dụ: Chị A dự sinh tháng 09/2019. Tuy nhiên tháng 7/2019 chị A đã xin thôi việc và bảo lưu thời gian đóng BHXH

Nếu vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thì thực hiện theo những thủ tục sẽ được nêu sau đây:

Thủ tục hưởng chế độ thai sản với lao động nữ sinh con

1. Thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nữ đang đóng BHXH sinh con và đủ điều kiện hưởng chế độ:

Trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động bao gồm các giấy tờ sau: thanh toán quốc tế chuyên sâu

- Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con

- Trường hợp con chết sau khi sinh:

  • Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh, bản sao giấy chứng tử, hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử;
  • Trường hợp con chết sau sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay thế bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ

- Trường hợp mẹ chết sau sinh thì có thêm bản giao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của người mẹ

- Trường hợp mẹ sau sinh không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con thì có thêm bản chính giám định y khoa của người mẹ tin học văn phòng mos

- Trường hợp khi mang thai phải nghỉ dưỡng thai theo khoản 3 điều 31 Luật BHXH thì có thêm

  • Nếu điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai
  • Nếu điều trị ngoại trú bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưỡng thai
  • Nếu phải giám định y khoa bản chính biên bản giám định y khoa

- Người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản trong vòng 10 ngày kể từ ngày người lao động nộp đủ hồ sơ

- Cơ quan BHXH sẽ giải quyết chế độ trong thời hạn tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động mô tả công việc chuyên viên tuyển dụng

Đối với trường hợp hưởng trợ cấp thai sản trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH do thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con:

Trường hợp này người lao động không còn thông qua người sử dụng lao động nữa mà xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH tỉnh/huyện nơi cư trú cùng hồ sơ như đối với người đang đóng BHXH nêu trên và có thêm các giấy tờ sau

  • Giấy chứng nhận nghĩ dưỡng thai trường hợp khi mang thai nghỉ việc để dưỡng thai
  • Bản chính hóa đơn, chứng từ thu phí giám định, bảng kê nội dung giám định trong trường hợp giám định y khoa hoc ke toan thuc hanh

(áp dụng cho cả trường hợp sinh con trong thời gian đóng BHXH từ 01/01/2018 trở đi nhưng đã thôi việc tại đơn vị sử dụng lao động và nộp hồ sơ hưởng BHXH)

Cơ quan BHXH sẽ giải quyết chế độ trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động

Lưu ý: Người sử dụng lao động, người lao động có thể lựa chọn nộp hồ sơ và nhận kêt quả bằng một trong các hình thức sau:

  • Qua giao dịch điện tử
  • Qua dịch vụ bưu chính công ích
  • Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm

Xem thêm: Quyền lợi và mức hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn Admin
Bài viết trước Hạch toán chi tiết tiền đang chuyển áp dụng theo thông tư 200 /2014/TT-BTC

Hạch toán chi tiết tiền đang chuyển áp dụng theo thông tư 200 /2014/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo