Mẫu 02/CK-TNCN cam kết thu nhập cá nhân

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 17/05/2021 9 phút đọc

Để không bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, người lao động cần làm mẫu cam kết thuế thu nhập cá nhân 02/CK-TNCN. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu 02/CK-TNCN mẫu cam kết thuế thu nhập cá nhân mới nhất.

>>Xem thêm: Thuế TNCN đối với lao động thời vụ một lần chi trả dưới 2 triệu đồng

1. Mẫu cam kết thuế thu nhập cá nhân 02/CK-TNCN

Mẫu số: 02/CK-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)...................................................................

1. Tên tôi là:.............................................................................................................................

2. Mã số thuế:

3. Số CMND/hộ chiếu:......................... Ngày cấp:.................. Nơi cấp:.................................

4. Địa chỉ cư trú:......................................................................................................................

5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:......................................................................................

Tôi cam kết rằng, trong năm................. tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại.......... (tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập).................................................................... nhưng ước tính tổng thu nhập không quá.....(*)..... triệu đồng (ghi bằng chữ.............................................................. ) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày …… tháng …… năm……....

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

2. Đối tượng và điều kiện làm mẫu cam kết 02

- Đối tượng áp dụng: Người lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, cam kết về thu nhập trong năm tính thuế chưa đến mức phải khấu trừ thuế

- Điều kiện làm mẫu cam kết 02/CK-TNCN:

+ Cá nhân không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng

+ Có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu/lần trở lên

+ Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế

+ Có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế

3. Cách viết mẫu cam kết 02/CK-TNCN

Người viết mẫu đơn: Người lao động thực hiện.

- Kính gửi: Ghi tên tên tổ chức, cá nhân trả thu thập (nhập tên công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh,…trả lương cho mình).

- Tên tôi là: Ghi tên người lao động.

- Mã số thuế: Nhập mã số thuế vào ô tại Mẫu số 02/CK-TNCN.

- Thông tin CMND/CCCD: Nhập đầy đủ thông tin chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân gồm: Số, ngày cấp, nơi cấp.

- Địa chỉ cư trú: Ghi nơi ở hiện tại.

- Nội dung cam kết: Tôi cam kết rằng, trong năm (nhập năm) tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…. (tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)…...nhưng ước tính tổng thu nhập không quá.....(*)..... triệu đồng (ghi bằng chữ) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

(*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm

Trên đây là mẫu 02/CK-TNCN. Bạn đọc có thể tải mẫu cam kết thuế thu nhập cá nhân 02/CK-TNCN tại đây Ban_Cam_Ket_02-CK-TNCN. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

Để hiểu rõ hơn về những quy định thuế Thu nhập cá nhân và cách viết cam kết 02/CK-TNCN các bạn có thể theo dõi video dưới đây:

Kỹ năng kế toán chúc bạn thành công.

>> Bài viết được quan tâm: Học kế toán ở đâu tốt nhất

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Download mẫu 06 cấp hóa đơn điện tử bán lẻ theo NĐ 119

Download mẫu 06 cấp hóa đơn điện tử bán lẻ theo NĐ 119

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo