Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 13/07/2024 6 phút đọc

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam gồm 26 chuẩn mực kế toán. Bạn đọc có thể tham khảo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất trong bài viết dưới đây của kynangketoan.vn.

>>Xem thêm: Kế toán tài sản cố định

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

He-thong-chuan-muc-ke-toan-moi-nhat

Đợt 1: Ban hành ngày 31/12/2001

1- Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho
2- Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình
3- Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình
4- Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác

Đợt 2: Ban hành ngày 31/12/2002

5- Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung;
6- Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản;
7- Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;
8- Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng;
9- Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay;
10- Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Đợt 3: Ban hành ngày 30/12/2003

11- Chuẩn mực số 05 - Bất động sản đầu tư;
12- Chuẩn mực số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;
13- Chuẩn mực số 08 - Thông tin tài chính về những khoản vốn góp LD
14- Chuẩn mực số 21 - Trình bày báo cáo tài chính;
15- Chuẩn mực số 25 - BCTC hợp nhất và kế toán khoản ĐT vào công ty con;
16- Chuẩn mực số 26 - Thông tin về các bên liên quan.

Đợt 4: Ban hành ngày 15/2/2005

17- Chuẩn mực số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp;
18- Chuẩn mực số 22 - Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;
19- Chuẩn mực số 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
20- Chuẩn mực số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ;
21- Chuẩn mực số 28 - Báo cáo bộ phận;
22- Chuẩn mực số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.

Đợt 5: Ban hành ngày 28/12/2005

23- Chuẩn mực số 11 - Hợp nhất kinh doanh;
24- Chuẩn mực số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng;
25- Chuẩn mực số 19 - Hợp đồng bảo hiểm;
26- Chuẩn mực số 30 - Lãi trên cổ phiếu.

Trên đây là hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam đầy đủ và chính xác. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc. Chúc các bạn thành công

>>Bài viết được quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Cập nhật lương cơ bản mới nhất 2021

Cập nhật lương cơ bản mới nhất 2021

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo