Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 12/07/2024 6 phút đọc

Mẫu 08-MST tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế. Doanh nghiệp khi mới thành lập hoặc có thay đổi thông tin đăng ký thuế phải lập mẫu 08-MST. Bài viết dưới đây, Kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc điền mẫu 08-MST tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế

>>>Xem thêm: Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST

Mẫu số: 08- MST

(Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

ngày 28/06/2016 của Bộ tài chính)

 

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

 

[] Doanh nghiệp [ ] Tổ chức khác và cá nhân

Tên người nộp Thuế: ..........

Mã số Thuế: ......

Địa chỉ trụ sở chính:

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu

 

Thông tin đăng ký cũ

 

Thông tin đăng ký mới

 

I – Điều chỉnh thông tin đã đăng ký

..............

...............
II- Bổ sung thông tin

.........

...............

 

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính

xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

......, ngày ....... tháng ..... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN

HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

-Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế

-Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất

-Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung

Trên đây là tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08- MST (Thông tư 95/2016/TT-BTC) để bạn đọc tham khảo. Các bạn có thể tải mẫu 08-MST tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế tại đây mẫu 08-MST

Chúc các bạn thành công.

>>Tham khảo ngay: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Cách điền mẫu 01b-hsb theo quyết định 166

Cách điền mẫu 01b-hsb theo quyết định 166

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo