Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 16/07/2024 8 phút đọc

Khi lập hóa đơn điện tử thì kế toán luôn cố gắng hạn chế tới mức thấp nhất những sai sót. Tuy nhiên trong thực tế thì điều này vẫn xảy ra. Vậy khi hóa đơn điện tử có sai sót, kế toán phải xử lý như thế nào. Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây

Trình tự các bước xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót

Chúng ta đi tìm hiểu từng bước xử lý hóa đơn điện tử bị sót sau khi cấp mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế học kế toán qua video

1. Đối với hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã của cơ quan thuế

Có 3 trường hợp có thể xảy ra đó là: lớp học logistics

a. Trường hợp chưa gửi hóa đơn cho người mua

Với trường hợp chưa gửi hóa đơn cho người mua mà phát hiệu sai sót thì người bán sẽ xử lý như sau:

Bước 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 ban hành kèm theo nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót

Bước 2: Người bán lập HĐĐT mới, ký sổ, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua học cách làm kế toán thuế

b. Trường hợp đã gửi hóa đơn cho người mua

Bước 1: Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót. Nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 kèm theo nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Bước 2: Người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký sổ, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua học kế toán thực hành ở đâu tốt

c. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn

Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót.

Bước 2: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã lập có sai sót trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế.

Bước 3: Người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã HĐ ĐT mới thay thế HĐ ĐT đã lập để gửi cho người mua

2. Đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập mà có sai sót thì xử lý như sau:

a. Trường hợp hóa đơn đã gửi cho người mua sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện)

Bước 1: Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập

Bước 2: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế

b. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót

Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo mẫu số 05 để người bán kiểm tra sai sót

Bước 2: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế chuyên viên c&b

Bước 3: Người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập để gửi người mua, cơ quan thuế.

Như vậy bài viết đã trình bày đầy đủ các bước để xử lý hóa đơn điện tử có sai sót, hy vọng có thể giúp các bạn kế toán gỡ rối trong công việc của mình

Xem thêm: Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất 2019

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn Admin
Bài viết trước Những thay đổi về lương tối thiểu vùng năm 2020

Những thay đổi về lương tối thiểu vùng năm 2020

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo