Nguyên tắc kế toán phải trả người lao động

Khoản phải trả người lao động là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ sự kiện nợ người lao động về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, Bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của họ. Dưới đây là nguyên tắc kế toán phải trả người lao động các bạn tham khảo nhé

1. Kế toán phải trả người lao động phải chi tiết theo 2 nội dung:

  • Thanh toán lương
  • Thanh toán các khoản khác ngoài lương cho người lao động, như thuế thu nhập cá nhân của người lao động, tiền thưởng, tiền ốm đau thai sản, tiền lương nghỉ phép…

2. Ghi nhận các khoản thanh toán cho người lao động

Các khoản thanh toán cho người lao động được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh phù hợp với vai trò của người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể:

  • Khoản phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất ra sản phẩm, dịch vụ được ghi nhận vào chi phí nhân công trực tiếp;
  • Khoản phải trả cho người lao động quản lý tại phân xưởng ghi nhận vào chi phí sản xuất chung;
  • Khoản phải trả cho người lao động ở bộ phận bán hàng được ghi nhận vào chi phí bán hàng;
  • Khoản phải trả cho người lao động ở bộ phận quản lý doanh nghiệp được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp. hoc ke toan tong hop

3. Khi trả lương cho người lao động bằng sản phẩm, hàng hóa, doanh nghiệp phải ghi nhận doanh thu đối bán hàng cho số sản phẩm, hàng hóa đó

4. Khoản phải trả người lao động phải phù hợp với các hồ sơ, tài liệu có liên quan như hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế và điều lệ doanh nghiệp…

Xem thêm: Hạch toán tài khoản 334 – Phải trả người lao động theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *