Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất 2019

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 14/07/2024 11 phút đọc

Ngày 13/06/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật quản lý thuế 2019 với 27 chương và 152 Điều quy định về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến thuế, hóa đơn

Đặc biệt đáng chú ý, Luật này đã dành 01 chương quy định về hóa đơn điện tử, theo đó đề cập đến các vấn đề sau:

 • Hóa đơn điện tử
 • Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử
 • Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • Dịch vụ về hóa đơn điện tử
 • Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử
 • Chứng từ điện tử các phương thức thanh toán quốc tế

Quy định mới nhất về hóa đơn điện tử 2019
Quy định mới nhất về hóa đơn điện tử 2019

Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất 2019

Và rất vui cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh là Quốc hội đã dời thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử đến ngày 01/07/2022. Trước đây tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử là từ ngày 01/11/2020

Dự kiến, trong thời gian sắp tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới thay thế cho Nghị định 119 để hiện thực hóa quy định của Luật quản lý thuế 2019

Với việc dời thời điểm áp dụng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ phần nào giúp doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị tốt cho việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Dưới đây là trình bày tóm lược những quy định về hóa đơn điện tử tại Luật Quản lý thuế 2019

1. Hóa đơn điện tử bao gồm

Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng chỉ điện tử có tên gọi khác

Trong đó:

 • Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua
 • Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bạn hàng hóa cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế

2. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

 • Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua mà không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • Trường hợp người bán có sử dụng máy tính tiền thì người bán đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế
 • Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, pháp luật vè kế toán, pháp luật về thuế
 • Việc cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử dựa trên thông tin của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên hóa đơn

3. Quy định chi tiết về áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Sau đây là chi tiết quy định về áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trừ trường hợp hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế
 • Doanh nghiệp khi kinh doanh ở lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và doanh nghiệp tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trừ trường hợp rủi ro về thuế cao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ và các trường hợp xác định được doanh thu khi bán hàng, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế quy định nêu trên nhưng cần có hóa đơn để giao dịch cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải khai thuế, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

Tham khảo thêm quy định về hóa đơn điện tử trước đây

4. Dịch vụ về hóa đơn điện tử bao gồm:

 • Dịch vụ cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
 • Dịch vụ truyền dữ liệu hóa đưn điện tử không có mã của cơ quan thuế từ người nộp thuế tới cơ quan thuế
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử bao gồm tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ nhân, truyền, lưu dữ liệu hóa đơn điện tử và các dịch vụ khác có liên quan đến hóa đơn điện tử

Xem thêm: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn Admin
Bài viết trước Nguyên tắc kế toán phải trả người lao động

Nguyên tắc kế toán phải trả người lao động

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo