Những thay đổi về lương tối thiểu vùng năm 2020

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 19/08/2019 8 phút đọc

Hiện tại, Chính phủ đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động để thay thế cho Nghị định 157/2018/NĐ-CP và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020

Đối tượng áp dụng lương tối thiểu vùng năm 2020

  • Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động
  • Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp
  • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động học kế toán tổng hợp
  • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này

Xem thêm: Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2019

Những thay đổi về lương tối thiểu vùng năm 2020

Lương tối thiểu vùng là vấn đề hết sức quan trọng để doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương cho người lao động, quyết định đến các khoản tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… cho người lao động. Bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn những điểm mới về lương tối thiểu vùng năm 2020

Lương tối thiểu vùng I tăng thâm 5,7% lên mức 4.420.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng tại Vùng II tăng thêm 5,7% lên mức 3.920.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu tại vùng tại Vùng III tăng thêm 5.5% lên mức 3.430.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng tại vùng IV tăng thêm 5,1% lên mức 3.070.000 đồng/tháng

Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam thuộc tỉnh Bến Tre; huyện Đông Sơn, Quảng Xương thuộc tỉnh Thanh Hóa; thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An; huyện Cẩm Kê thuộc tỉnh Phú Thọ được điều chỉnh từ Vùng IV lên Vùng III theo đó mức lương tối thiểu vùng tại các khu vực này sẽ tăng từ 2.920.000 đồng/tháng lên thành 3.430.000 đồng/tháng (tăng khoảng 17,5%) học kế toán thuế tại đà nẵng

Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre; huyện Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước được điều chỉnh từ Vùng III lên Vùng II theo đó mức lương tối thiểu vùng tại các khu vực này sẽ tăng từ 3.250.000 đồng/tháng lên thành 3.920.000 đồng/tháng (tăng khoảng 20,6%) thanh toán quốc tế

Lưu ý khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn

1. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó

2. Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất nhân viên c&b là gì

3. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi chính phủ có quy định mới

4. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3 của Phụ Lục

Xem thêm: Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất 2019

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn Admin
Bài viết trước Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất 2019

Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất 2019

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?

Kế Toán Tài Sản Cố Định Là Gì? Cần Làm Gì?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo